Property for sale

Residential property for sale

Ovruch (Zhytomyr region), Kyivska st., 70-A, apt. 48

Apartment for sale №149

Ovruch (Zhytomyr region), Kyivska st., 70-A, apt. 48
150381.00 UAH
Kryvyi Rih, Girnychoratuvalna st.,14, apt 2

Apartment for sale №131

Kryvyi Rih, Girnychoratuvalna st.,14, apt 2
119000.00 UAH
Kyiv, Dreiser st., 20-A, apt. 150

Apartment for sale №130

Kyiv, Dreiser st., 20-A, apt. 150
651739.00 UAH