Commercial property for sale

Kyiv, Bazhana av., 36

Sale of non-residential premises

Kyiv, Bazhana av., 36
4900000.00 UAH
Kyiv, Kikvidze str., 23

Sale of non-residential premises

Kyiv, Kikvidze str., 23
4000000.00 UAH
Kyiv, Heroiv Dnipra st., 30

Sale of non-residential premises

Kyiv, Heroiv Dnipra st., 30
4000000.00 UAH
Kharkiv, Sumskaya st., 100

Sale of non-residential premises

Kharkiv, Sumskaya st., 100
5900000.00 UAH
Mykolaiv, Chervonih Mayovshikiv st., . 9V

Sale of free destination premises - stalls

Mykolaiv, Chervonih Mayovshikiv st., . 9V
400000.00 UAH