Property for sale

Residential property for sale

Ivano-Frankivsk, Ivan Mazepa st., 169, block 3, apt. 42

Apartment for sale №167

Ivano-Frankivsk, Ivan Mazepa st., 169, block 3, apt. 42
308000.00 UAH
Donetsk, Petrovskogo square, 9, apt. 28

Sale of 4-room apartment

Donetsk, Petrovskogo square, 9, apt. 28
84000.00 UAH
Ovruch (Zhytomyr region), Kyivska st., 70-A, apt. 48

Apartment for sale №149

Ovruch (Zhytomyr region), Kyivska st., 70-A, apt. 48
150381.00 UAH
Kryvyi Rih, Girnychoratuvalna st.,14, apt 2

Apartment for sale №131

Kryvyi Rih, Girnychoratuvalna st.,14, apt 2
119000.00 UAH
Kyiv, Dreiser st., 20-A, apt. 150

Apartment for sale №130

Kyiv, Dreiser st., 20-A, apt. 150
651739.00 UAH