Для споживачів

Захист прав споживачів послуг Банку

Шановні клієнти,

АТ «ПРАВЕКС БАНК» докладає максимум зусиль з метою захисту прав наших Клієнтів.

Відносини Банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та Банком.

Згідно з Правилами (договірними умовами) надання послуг на умовах комплексного обслуговування для клієнтів – фізичних осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК», що є невід’ємною частиною Договору комплексного обслуговування фізичної особи, спори, що виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Банк запроваджує всі максимальні заходи для уникнення конфлікту інтересів працівників Банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів Банку.

Для детального ознайомлення з повідомленням, завантажте файл нижче:

Обробка і захист персональних даних

Для Клієнтів: Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних контрагентів АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас, що АТ «ПРАВЕКС БАНК» здійснює обробку наданих Вами персональних даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» з метою надання банківських, фінансових та інших послуг, які регулюються чинним законодавством України, виконання умов договорів, які були / будуть укладені Банком, реалізації та захисту прав сторін за укладеними договорами, з метою збільшення кількості клієнтів та оцінки впливу даних послуг на діяльність Банку, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства, зокрема з метою підготовки та подання статистичної, адміністративної та іншої звітності, а також з метою внесення зазначених даних до реєстрів позичальників, бюро кредитних історій, реєстри обтяження майна, напрямки різного роду інформаційних повідомлень і т .п.

Обробка персональних даних, які відносяться до банківської таємниці, здійснюється Банком відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», а також нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк вносить Ваші персональні дані в Базу персональних даних клієнтів Банку, власником якої є. Мета, з якою Банк вносить Ваші персональні дані в Базу персональних даних клієнтів, вказана вище.

Персональні дані передаються третім особам виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» та чинного законодавства України. Ваші персональні дані можуть надаватися, зокрема, органам державної влади і місцевого самоврядування, а також підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам, включаючи іноземних юридичних та фізичних осіб, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до наданого Вами Згодою на обробку персональних даних та у порядку, встановленому чинним законодавством щодо збереження банківської таємниці.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» Ви як суб'єкт персональних даних маєте наступні права:

 1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки ваших персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення ваших персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися зі скаргами на обробку ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правових наслідків.


Для Контрагентів: Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних контрагентів АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Шановні контрагенти!

Повідомляємо Вас, що АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі - Банк) здійснює обробку наданих Вами персональних даних виключно з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі - Закон) з метою ведення господарської та договірної діяльності Банку, співпраці з постачальниками товарів / послуг та виконавцями робіт в процесі здійснення цієї діяльності, а також з метою дотримання Банком вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Банку.

До контрагентів Банк відносить: сторону договору з Банком (постачальник товарів / послуг, виконавець робіт), яким може виступати фізична особа, фізична особа – підприємець та їх довірені особи, представник юридичної особи (філії/представництва), яка здійснює постачання товарів, надання послуг, виконання робіт згідно з умовами договору.

Банк включає Ваші персональні дані до Бази персональних даних контрагентів Банку, володільцем якої виступає. Мета, з якою Банк вносить Ваші персональні дані в Базу персональних даних контрагентів, вказана вище. Склад Ваших персональних даних визначається як будь-які надані Вами дані при встановленні договірних та інших правовідносин з Банком. Персональні дані можуть передаватися третім особам, яких Банк визначає самостійно, в тому числі материнській компанії Банку, якою є ІНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А (Турин, Італія), виключно з дотриманням вимог Закону та норм чинного законодавства України.Ви, як контрагент Банку / представник контрагента Банку / довірена особа, при зміні своїхперсональних даних повинні надавати у найкоротший термін до Банку уточнену інформацію таоригінали відповідних документів для внесення нових персональних даних до Бази персональних даних клієнтів.

Згідно зі статтею 8 Закону Ви, як суб'єкт персональних, даних маєте наступні права:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональнихданих або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам,крім випадків, встановлених законом;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокремаінформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 3. на доступ до своїх персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а такожотримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконночи є недостовірними;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність таділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захистперсональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під часнадання згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 


Для отримання доступу до персональних даних, а також з інших питань щодо обробки персональних даних в Банку, Ви можете письмово звертатися за адресою: 01021, місто Київ, Кловський узвіз, буд.9/2.

Розгляд звернень та запитів

Із питань обслуговування клієнтів в установах АТ «ПРАВЕКС БАНК», будь ласка, звертайтесь: 

 • адреса для листів: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 
 • e-mail: bank@pravex.ua 
 • телефоном на номер гарячої лінії: 0 800 500 450 (безкоштовно по Україні зі стаціонарних та мобільних) та 044 521 04 04 (у межах України),  понеділок-п’ятниця з 9:00 до 19:00, крім вихідних та святкових днів. 

Вимоги до оформлення звернень громадян та строки їх розгляду за посиланням або в розгорнутому вигляді.


До уваги !

Інформуємо, що особисті звернення громадян оформлюються відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», а саме: звернення адресуються органам державної влади та місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

У зверненні має бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслана відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Термін розгляду звернень громадян:

 • Звернення громадян розглядаються у терміни, визначені ст. 20 Закону «Про розгляд звернень громадян».
 • Звернення розглядаються та на них надаються відповіді у строк не більше одного місяця від дня їхнього надходження. Звернення, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їхнього отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для їхнього розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
 • У  разі незгоди з результатами розгляду звернення банком клієнт має право звернутися до Національного банку України та/або суду, та/або до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Звернення до НБУ можна залишити на сторінці: 

Бланк електронного звернення клієнта, який надсилається на корпоративну електронну пошту або який заповнюється на вебсайті Банку