Поточні рахунки


По поточному рахунку в національній валюті ПРАВЕКС-РЕКОРД Ви можете здійснювати наступні операції, не пов'язані зі здійсненням підприємницькою й інвестиційною діяльністю:

 • Можливість безготівкових розрахунків з юридичними і фізичними особами.
 • Оплата комунальних послуг.
 • Розрахунки за покупку товарів, послуг, рухомого і нерухомого майна.
 • Перерахування на свій рахунок фізичної особи або іншої фізичної особи, відкритий в іншому банку.
 • Перерахування переказів за межі країни.
 • Інші операції, проведені відповідно до законодавства України.

По поточному рахунку в іноземній валюті ПРАВЕКС-РЕКОРД Ви можете здійснювати наступні операції, не пов'язані з підприємницькою й інвестиційною діяльністю:

 • Здійснювати грошові перекази (SWIFT) фізичним і юридичним особам за кордон і по території України; 
 • Одержувати грошові перекази, відправлені через кордон і по території України.
 • Купівля/продаж валюти на міжбанківському валютному ринку України.

ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПРАВЕКС РЕКОРД:

 1. Вільний доступ до заощаджень та користування коштами на рахунку
 2. Безкоштовно

Отримуйте максимум від поточного рахунку - це альтернатива депозиту, так як знімати кошти і поповнювати цей поточний рахунок можна в будь-який час роботи і в будь-якому відділенні ПРАВЕКС БАНК! Надійне та гнучке рішення для тих, хто прагне вільно розпоряджатися своїми коштами. Відкривайте рахунок у гривнях, у доларах США та євро.


ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПРАВЕКС ФАМІЛЬНИЙ:

 1. Вільний доступ до заощаджень
 2. Без комісій
 • Безпрецедентна мобільність доступу та низка додаткових унікальних для українського ринку переваг.
 • Відкриття поточних рахунків у різних валютах: в гривнях, доларах США та євро.
 • Вільне користування коштами на рахунку.
 • Безкоштовне здійснення будь-яких вихідних платежів, у тому числі і комунальних послуг. Безкоштовна купівля іноземної валюти на МВРУ з зарахуванням на поточний рахунок.
 • Безготівкове поповнення та перерахування коштів - без комісії. Продаж без комісії банківських металів (без фізичної поставки) з зарахуванням на поточний рахунок в банківському золоті/сріблі/платині/паладії.
 • Знижений тариф на відправку SWIFT-переказів з поточного рахунку.

Документи для ознайомлення за посиланням

Попередження!

 1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  • За надання послуг, здійснення операцій Клієнт сплачує Банку винагороду у розмірі і порядку, визначених тарифами, що діють на день надання послуги (здійснення операції).
  • Клієнту забороняється використовувати рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності.
  • Клієнт зобов'язаний додержуватися обмежень щодо видів операцій, що можуть бути здійснені за рахунком відповідно до законодавства України, умов договору, внутрішніх документів Банку і правил платіжних систем, і не має права ініціювати здійснення операцій, що не відповідають установленим обмеженням.
  • В разі невиконання клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання банківських послуг, клієнт нестиме відповідальність відповідно до вимог законодавства та умов договору.
  • Штрафні санкції. У разі порушення грошового зобов'язання Клієнт сплачує Банку на його вимогу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочення за кожний день прострочення, якщо інший розмір пені не передбачений договором. У разі порушення іншого зобов'язання Клієнт сплачує Банку на його вимогу неустойку (штраф, пеню) у розмірах, передбачених тарифами.
  • У разі порушення Клієнтом зобов'язань за договором про надання банківської послуги Банк згідно з умовами договору та вимогами законодавства України має право затримати, відмовити у здійсненні операції, наданні банківської послуги, розірвати договір, закрити рахунок.
 2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 3. Банк не має права вносити зміни до договору в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 4. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.