Документарні операції

Забезпечуємо доступ до європейських ринків торговельного фінансування
Пропонуємо акредитиви з відстрочкою платежу
Надаємо підтримку групи Інтеза Санпаоло у 29 країнах світу
Швидкі котирування вартості

АТ «ПРАВЕКС БАНК» пропонує всі основні види документарніх операцій, що застосовуються у банківській практиці, а саме документарні акредитиви, банківські гарантії, документарні інкасо.


Ми на зв'язку 044 521 04 24 (з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 18:00)

Документарні операції

АТ «ПРАВЕКС БАНК» пропонує Вам всі основні види документарних операцій, що дозволять знизити ризики, пов’язані з довірою між контрагентами, а також оптимізувати витрати при здійсненні міжнародних розрахунків і розрахунків на внутрішньому ринку. АТ «ПРАВЕКС БАНК» є членом міжнародної банківської групи INTESA SANPAOLO.

З ПРАВЕКС БАНКом Ви:

 • підберете оптимальну форму розрахунків, отримавши детальну консультацію з питань міжнародних розрахунків і розрахунків на внутрішньому ринку;
 • зменшите ризик неплатежів чи непоставки товару за допомогою такого фінансового інструменту, як документарний акредитив;
 • скоротите Ваші витрати на здійснення зовнішньоекономічних операцій і торгових операцій на внутрішньому ринку за допомогою таких фінансових інструментів, як документарний акредитив, гарантія/резервний акредитив, документарне інкасо;
 • безперешкодно вийдете на міжнародні ринки, за умови підтвердження документарних операцій групою INTESA SANPAOLO;
 • збільшите обсяги Ваших торгових операцій без залучення додаткових коштів, використовуючи такі фінансові інструменти, як гарантія/резервний акредитив;
 • структуруєте торгові операції за допомогою документарних інструментів, що надасть Вам перевагу в ціні, порівняно з вартістю кредитних коштів
Документарні акредитиви

Документарні акредитиви:

 • експортні акредитиви;
 • імпортні акредитиви.

Акредитив — це безвідкличне зобов’язання, яке приймає банк (банк-емітент) за дорученням Наказодавця (платник по акредитиву) виплатити Бенефіціару (одержувач коштів по акредитиву) обумовлену суму проти належного представлення документів, що відповідають умовам акредитива.

Для компаній, що здійснюють експортно-імпортні операції, оптимальним способом мінімізувати ризики в міжнародній торгівлі є використання документарних акредитивів.

Вигоди і переваги акредитивної форми розрахунків:

 • можливість замінити передоплату платежем по факту – Бенефіціар отримує від АТ «ПРАВЕКС БАНК» інструмент забезпечення платежу в формі акредитиву – оплата гарантована, можна розпочинати виробництво;
 • використання акредитивної форми розрахунків забезпечить клієнту перевагу в ціні, порівняно з вартістю кредитних ресурсів;
 • акредитив є одним з джерел поповнення обігових коштів і дозволяє збільшувати обсяги Ваших торгових операцій без залучення додаткових грошових ресурсів: до здійснення платежу по акредитиву у клієнта не виникає потреби вилучати кошти з обороту;
 • оплата за акредитивом проводиться банком лише при виконанні всіх умов акредитиву; в тому числі наданні відвантажувальних документів у чіткій відповідності до вимог акредитиву, що виключає ризик непоставки і суттєво знижує ризик поставки неякісного товару;
 • акредитив, до моменту здійснення платежу Банком, не є об’єктом валютного контролю – поставка товару можлива протягом терміну, що перевищує 120 днів після відкриття акредитиву.

Банк пропонує Вам послуги:

 • по підготовці проекту договору з контрагентом в частині умов платежу;
 • авізування відкритого на Вашу користь акредитиву та надання необхідних консультацій;
 • організації підтвердження акредитиву Банком групи INTESA SANPAOLO;
 • перевірку документів та виконання акредитиву;
 • організація постімпортного фінансування з використанням акредитивної форми розрахунків.

Правова основа: Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів № 600 – (Париж: Міжнародна Торгова Палата, 2007), норми чинного законодавства.

Гарантії і резервні акредитиви

Банківська гарантія (резервний акредитив як форма гарантії) — це інструмент забезпечення виконання договірних зобов’язань контрагентів, відповідно до якого Банк-Гарант приймає на себе грошове зобов’язання перед Бенефіціаром здійснити оплату замість Принципала, у випадку часткового або повного невиконання останнім своїх зобов’язань.

Банківська гарантія є одним з інструментів безресурсного фінансування, який, за своєю суттю, не вимагає вилучення коштів з обігу і дозволяє Принципалу уникнути передоплати за товари/послуги. І, таким чином, гарантує економію власних ресурсів та/або їх використання з іншою метою.

На запит клієнта АТ «ПРАВЕКС БАНК» надасть:

 • тендерні гарантії (bid bond) — для компаній, які приймають участь в закупках на основі тендера — забезпечення виконання учасником тендера своїх тендерних зобов’язань;
 • гарантії повернення авансового платежу (advanced payment guarantee) — для встановлення зв’язків з новими бізнес-партнерами — забезпечення повернення авансового платежу покупцю у випадку невиконання продавцем своїх зобов’язань по договору;
 • гарантія платежу (payment guarantee) — гарантія здійснення платежу по договору;
 • гарантія забезпечення кредиту (retention money bond) — гарантія повернення кредитору суми кредиту та/або процентів, може бути використана як застава під банківський кредит.

Правова підстава:

 • уніфіковані правила для гарантій за вимогою № 758 (Париж: Міжнародна Торгова Палата, 2010);
 • міжнародна практика по резервним акредитивам ISP98;
 • норми чинного законодавства.
Документарне інкасо

Документарне інкасо — це посередницька банківська операція по передачі фінансових та/або комерційних документів з метою здійснення через банк платежу експортеру за товар.

Переваги документарного інкасо:

 • низька вартість послуг;
 • простота інструменту.
 • Оскільки при виконанні зобов’язань з інкасо при відвантаженні чи наданні послуг оплата постачальнику не гарантується, доцільно використовувати документарне інкасо тільки в тих випадках, коли:
 • продавець (експортер) і покупець (імпортер) довіряють один одному;
 • кредитоспроможність покупця не викликає сумніву;
 • політична, економічна і правова ситуація в країні імпортера є стабільною;
 • міжнародні платіжні операції країни імпортера не обмежуються.
 • Правова підстава:
 • уніфіковані правила по інкасо № 522 (Париж: Міжнародна Торгова Палата, 1995);
 • норми чинного законодавства.