Обслуговування іноземних кредитів для корпоративних клієнтів

На сьогоднішній день чинним законодавством передбачена можливість залучення резидентами України (як юридичними особами, так і фізичними особами - громадянами України) коштів в іноземній валюті від нерезидентів за договорами кредитів і позик (також допускаються безвідсоткові договори). Іноземна валюта, що надійшла  за такими договорами, не підлягає обов'язковому продажу. Фізичні особи мають можливість використати притягнуті кошти в готівковій формі, якщо це не суперечить умовам договору. Порядок залучення коштів за такими договорами передбачає їхню обов'язкову реєстрацію в НБУ (одержання реєстраційного свідоцтва) і проведення операцій (одержання коштів, повернення їх, перерахування відсотків, оплата комісій тощо, звітність) тільки через банк, який погодився взяти на обслуговування подібний договір (про це клієнтові видається лист-згода). За бажанням, клієнт зможе перевести вже зареєстрований договір на обслуговування в інший банк (незалежно від того, чи отримані кошти або ще ні).

Переваги обслуговування в АТ «ПРАВЕКС БАНК»:

  • 1. Комісія стягується тільки за видачу листа-згоди обслуговувати операції за договором (480,00 грн., у т. ч. ПДВ), подальше обслуговування безкоштовне (без будь-якої помісячної або річної комісії).
  • 2. Оперативність розгляду документів й ухвалення рішення про згоду обслуговувати операції за договором.
  • 3. Допомога клієнтові при заповненні форм стат. звітності.

Консультації, надані відповідальним співробітником щодо вимог НБУ, які висуваються до договорів кредиту/позики, залученого від нерезидента тел.: (044) 201 17 45

Для прийняття Банком рішення про згоду обслуговувати операції за договором, необхідно надати на розгляд:

  1. Лист на ім'я Голови Правління із проханням видати лист-згоду.
  2. Договір з усіма доповненнями й додатками (якщо договір вже зареєстрований, то варто прикласти реєстраційне свідоцтво з усіма доповненнями).
  3. Повідомлення про договір (3 екз.).