Кредити для агробізнесу

Привабливі відсоткові ставки
Кредитуємо вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво елеваторів та сховищ
Термін від 1 до 16 місяців для оборотного капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби
Сезонний графік погашення, комбінована застава

Сільське господарство є однією з провідних ланок економіки України. ПРАВЕКС БАНК пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, яка спрямовані на максимальне задоволення Ваших потреб та розкриття потенціалу аграрного бізнесу.


Ми на зв'язку 044 521 04 24 (з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 18:00)

Кредити на фінансування посівної кампанії

Продукт призначений для задоволення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.

Вигоди:
 • Стабільний доступ до коштів, 
 • Повна узгодженість із циклом виробництва, 
 • Швидке затвердження, 
 • Максимальна гнучкість, 
 • Передбачувана вартість
Цільове використання:
Купівля насіння, палива, добрив, запчастин, виплата зарплати, сплата оренди землі, інші витрати, пов'язані з виробництвом сільськогосподарських культур
Вид кредиту:1. Невідновлювальна кредитна лінія з пільговим періодом по сплаті основної суми боргу та періодичним графіком погашення
2. Кредитна лінія з окремим сублімітом на фінансування торговельної діяльності (для виробників, які займаються торгівлею сільськогосподарськими культурами)
Сума:Від 5 млн. грн.
Валюта:
Гривня, долар США та євро для експортерів
Термін:До 16 місяців
Погашення: Пільговий період по сплаті кредиту - до 9 місяців
Щомісячно/щоквартально рівними або нерівними частинами
Для кредитної лінії під трейдингові операції - транші до 90 днів 
Відсоткова ставка:Фіксована на весь термін або ринкова ставка для кожного траншу
Застава:Основні виробничі активи. Заставна вартість твердого забезпечення (нерухомість, обладнання, техніка) має покривати не менше 100% кредиту. Інше забезпечення, включаючи заставу застрахованих/незастрахованих майбутніх врожаїв - не менше 50% кредиту. 
Кредити під зібраний врожай (товарні)

Продукт призначенийдля підтримки потреб в обігових коштах виробника після збирання врожаю, але дойого продажу. Основна цінність дляклієнта полягає в отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціноюпродавати врожай та наявність достатнього фінансування для поточних потребпідприємства. Термін цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівнукампанію. Основним джерелом погашення боргу виступає продаж заставленоговрожаю.


Вигоди:
 • Швидке затвердження,
 • Прийнятний коефіцієнт забезпечення,
 • Ринкова ціна для майна в заставі,
 • Швидке і ефективне звільнення заставного майна,
 • Графік погашення пов'язаний із продажом товарів.

Цільове використання:

Загальне поповненняобігових коштів, рефінансування кредиту, отриманого на посівну.
Вид кредиту:
Невідновлювальна кредитна лінія із пільговимперіодом по сплаті основної суми боргу та графіком погашення

Сума:

Від 5 млн. грн.

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Термін:

До 6 місяців, але не пізніше 31 травня

Пільговий період:

До 3 місяців

Погашення:

Щомісячно рівними/нерівними частинами

Відсоткова ставка:

Фіксована
Застава:
Подвійні складські свідоцтва на сільськогосподарські товари, які зберігаються на сертифікованих зерносховищах. Miнімальне покриття – 125% від суми кредиту.
Якщо товар у власних сховищах – порука основних акціонерів або тверде забезпечення як мінімум на 75% кредиту, на елеваторах непов‘язаних осіб – подвійні складські свідоцтва.
Кредити на придбання обладнання та техніки

Продукт призначенийдля задоволення довгострокових потреб виробників рослинницької продукції дляоновлення/розширення парку сільськогосподарської техніки та обладнання, яківикористовуються у виробництві. Основне джерело погашення - прибуток відпродажу власної продукції.

Вигоди:
 • Гнучкість у виборі обладнання;
 • немає потреби у додатковому забезпеченні;
 • Узгодженість з циклом виробництва;
 • Швидке затвердження.

Цільове використання:

Купівля нових тракторів,комбайнів, сівалок, іншої техніки для вирощування продукції
Вид кредиту:
Строковий кредит або непоновлювальна кредитналінія з пільговим періодом по сплаті основної суми боргу та графіком погашення.

Сума:

Від 1 млн. гривень

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Первісний внесок:

Від 25% витрат на купівлю техніки 

Термін:

До 36 місяців
Погашення:
До 9 місяців пільгового періоду протягом кожного сезону виробництва. Рівними/нерівними частинами щомісячно/щоквартально

Відсоткова ставка:

З фіксацією до 12 місяців
Застава:
 Придбана техніка
Кредити на будівництво/ремонт зерносховищ/елеваторів

Продукт призначенийдля задоволення довгострокових потреб виробників с/г продукції для капітальногоремонту/заміни/розширення складських приміщень. Основне джерело погашення -прибуток від продажу вирощених  с/г культур.

Вигоди:
 • Прийнятний період розгляду заявки;
 • Гнучкість у виборі підрядників та с/г техніки;
 • Узгодженість погашення із циклом виробництва.
Цільове використання:
Фінансування купівлі будівельних матеріалів, обладнання, будівельних робіт, необхідних для ремонту/заміни/розширення сховищ

Вид кредиту:

Невідновлювальна кредитна лінія з пільговим графіком погашення

Сума:

Від 10 млн. грн.

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Термін:

До 36 місяців

Власна участь:

Від 30% запланованих витрат
Погашення:
Пільговий період до 1 року, але не більше ніж 3 місяці після дати закінчення будівництва та до 9 місяців протягом кожного сезону виробництва. Рівними/нерівними частинами щомісячно/щоквартально.

Відсоткова ставка:

Фіксована на 12 місяців,переглядається щорічнокомісія за видачу кредиту
Застава:
До завершення будівництва – основнівиробничі активи (іпотекатехніка) неменше 100% сумикредитуПісля введення в експлуатацію – завершений об'єкт з покриттям від 140% відкредиту.  Порука основних власників/акціонерів..