Кредити для агробізнесу

Привабливі відсоткові ставки
Кредитуємо вирощування врожаю, придбання техніки, будівництво елеваторів та сховищ
Термін від 1 до 16 місяців для оборотного капіталу, до 3 років на інвестиційні потреби
Сезонний графік погашення, комбінована застава

Сільське господарство є однією з провідних ланок економіки України. ПРАВЕКС-БАНК пропонує низку спеціалізованих рішень для агропідприємств, яка спрямовані на максимальне задоволення Ваших потреб та розкриття потенціалу аграрного бізнесу.


Ми на зв'язку 044 201 17 24 (з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 18:00)

Кредити на фінансування посівної кампанії

Продукт призначений для задоволення короткострокових потреб с/г виробників в оборотному капіталі для фінансування сезону виробництва: від підготовки землі до посівної і збиральної кампанії. Основним джерелом погашення виступає продаж зібраного врожаю.

Вигоди:
 • Стабільний доступ до коштів, 
 • Повна узгодженість із циклом виробництва, 
 • Швидке затвердження, 
 • Максимальна гнучкість, 
 • Передбачувана вартість
Цільове використання:
Купівля насіння, палива, добрив, запчастин, виплата зарплати, сплата оренди землі, інші витрати, пов'язані з виробництвом сільськогосподарських культур
Вид кредиту:1. Невідновлювальна кредитна лінія з пільговим періодом по сплаті основної суми боргу та періодичним графіком погашення
2. Кредитна лінія з окремим сублімітом на фінансування торговельної діяльності (для виробників, які займаються торгівлею сільськогосподарськими культурами)
Сума:Від 5 млн. грн.
Валюта:
Гривня, долар США та євро для експортерів
Термін:До 16 місяців
Погашення: Пільговий період по сплаті кредиту - до 9 місяців
Щомісячно/щоквартально рівними або нерівними частинами
Для кредитної лінії під трейдингові операції - транші до 90 днів 
Відсоткова ставка:Фіксована на весь термін або ринкова ставка для кожного траншу
Застава:Основні виробничі активи. Заставна вартість твердого забезпечення (нерухомість, обладнання, техніка) має покривати не менше 100% кредиту. Інше забезпечення, включаючи заставу застрахованих/незастрахованих майбутніх врожаїв - не менше 50% кредиту. 
Кредити під зібраний врожай (товарні)

Продукт призначенийдля підтримки потреб в обігових коштах виробника після збирання врожаю, але дойого продажу. Основна цінність дляклієнта полягає в отриманні максимальної гнучкості, коли і за якою ціноюпродавати врожай та наявність достатнього фінансування для поточних потребпідприємства. Термін цього кредиту коротший, ніж кредиту на посівнукампанію. Основним джерелом погашення боргу виступає продаж заставленоговрожаю.


Вигоди:
 • Швидке затвердження,
 • Прийнятний коефіцієнт забезпечення,
 • Ринкова ціна для майна в заставі,
 • Швидке і ефективне звільнення заставного майна,
 • Графік погашення пов'язаний із продажом товарів.

Цільове використання:

Загальне поповненняобігових коштів, рефінансування кредиту, отриманого на посівну.
Вид кредиту:
Невідновлювальна кредитна лінія із пільговимперіодом по сплаті основної суми боргу та графіком погашення

Сума:

Від 5 млн. грн.

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Термін:

До 6 місяців, але не пізніше 31 травня

Пільговий період:

До 3 місяців

Погашення:

Щомісячно рівними/нерівними частинами

Відсоткова ставка:

Фіксована
Застава:
Подвійні складські свідоцтва на сільськогосподарські товари, які зберігаються на сертифікованих зерносховищах. Miнімальне покриття – 125% від суми кредиту.
Якщо товар у власних сховищах – порука основних акціонерів або тверде забезпечення як мінімум на 75% кредиту, на елеваторах непов‘язаних осіб – подвійні складські свідоцтва.
Кредити на придбання обладнання та техніки

Продукт призначенийдля задоволення довгострокових потреб виробників рослинницької продукції дляоновлення/розширення парку сільськогосподарської техніки та обладнання, яківикористовуються у виробництві. Основне джерело погашення - прибуток відпродажу власної продукції.

Вигоди:
 • Гнучкість у виборі обладнання;
 • немає потреби у додатковому забезпеченні;
 • Узгодженість з циклом виробництва;
 • Швидке затвердження.

Цільове використання:

Купівля нових тракторів,комбайнів, сівалок, іншої техніки для вирощування продукції
Вид кредиту:
Строковий кредит або непоновлювальна кредитналінія з пільговим періодом по сплаті основної суми боргу та графіком погашення.

Сума:

Від 1 млн. гривень

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Первісний внесок:

Від 25% витрат на купівлю техніки 

Термін:

До 36 місяців
Погашення:
До 9 місяців пільгового періоду протягом кожного сезону виробництва. Рівними/нерівними частинами щомісячно/щоквартально

Відсоткова ставка:

З фіксацією до 12 місяців
Застава:
 Придбана техніка
Кредити на будівництво/ремонт зерносховищ/елеваторів

Продукт призначенийдля задоволення довгострокових потреб виробників с/г продукції для капітальногоремонту/заміни/розширення складських приміщень. Основне джерело погашення -прибуток від продажу вирощених  с/г культур.

Вигоди:
 • Прийнятний період розгляду заявки;
 • Гнучкість у виборі підрядників та с/г техніки;
 • Узгодженість погашення із циклом виробництва.
Цільове використання:
Фінансування купівлі будівельних матеріалів, обладнання, будівельних робіт, необхідних для ремонту/заміни/розширення сховищ

Вид кредиту:

Невідновлювальна кредитна лінія з пільговим графіком погашення

Сума:

Від 10 млн. грн.

Валюта:

Гривня, долар США та євро для експортерів

Термін:

До 36 місяців

Власна участь:

Від 30% запланованих витрат
Погашення:
Пільговий період до 1 року, але не більше ніж 3 місяці після дати закінчення будівництва та до 9 місяців протягом кожного сезону виробництва. Рівними/нерівними частинами щомісячно/щоквартально.

Відсоткова ставка:

Фіксована на 12 місяців,переглядається щорічнокомісія за видачу кредиту
Застава:
До завершення будівництва – основнівиробничі активи (іпотекатехніка) неменше 100% сумикредитуПісля введення в експлуатацію – завершений об'єкт з покриттям від 140% відкредиту.  Порука основних власників/акціонерів..