Документи клієнта для відкриття поточного рахунку

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку фізичній особі:

для громадян України, що:

  • постійно проживають в Україні: паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення особи громадянина України, для малолітніх і неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років - свідоцтво про народження;
  • виїжджають на постійне місце проживання за кордон: паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
  • постійно проживають за кордоном: паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про прийняття на консульський облік за межами України;

для іноземних громадян, що:

  • постійно проживають в Україні: паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання і посвідка на постійне місце проживання;
  • тимчасово знаходяться в Україні: паспортний документ;

для осіб без громадянства, що:

  • постійно проживають в Україні: посвідка на постійне проживання;
  • тимчасово знаходяться в Україні: паспортний документ;

для біженців: посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця й особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або засвідчує особу без громадянства, видана уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, надає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

Якщо документи, зазначені у цьому пункті, не дають можливості банку визначити місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи (паспорт із відміткою про реєстрацію (прописку), відміткою про продовження строку перебування в Україні із вказівкою місця проживання), то банк має право вимагати від клієнта інший документ, що містить таку інформацію (довідку із ЖЕКу про місце постійного\тимчасового проживання, договір оренди житлового приміщення, правовстановлюючий документ на нерухомість, інші документи (відмітки).

Фізичні особи - резиденти крім паспорта або документа, що його заміняє, додатково повинні пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі - резидентові без надання документа, що засвідчує присвоєння йому ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблена відмітка про право здійснювати платежі без ідентифікаційного номера.