Установчі документи

Ліцензії
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінніми паперами - брокерська діяльність
Банківська ліцензія № 7 від 18 квітня 2018
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитаної установи
Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінніми паперами - дилерська діяльність
Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №7-2 від 21/05/2018
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №7-2 від 21/05/2018
Банківська ліцензія №7 від 10/10/2011
Статут
Статут АТ «ПРАВЕКС БАНК» від 31.03.2020 (нова редакція). Код доступу в ЄДР: 524452596697
Виписка з Єдиного державного реєстру станом на 02/10/2019
Виписка з Єдиного державного реєстру станом на 17/12/2018
Витяг з Єдиного державного реєстру станом на 29/03/2018
Виписка з Єдиного державного реєстру станом на 17/04/2018
Статут Акціонерного Товариства «ПРАВЕКС БАНК» від 28/03/2018 (нова редакція). Код доступу в ЄДР: 249051415652
Відомості з Єдиного державного реєстру
Свідоцтво про реєстрацію ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» у НБУ
Свідоцтво про державну реєстрацію Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРАВЕКС-БАНК»
Зміни, що є невід'ємною частиною Статуту Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку "ПРАВЕКС-БАНК"
Статут Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку «ПРАВЕКС-БАНК» від 07/05/2015
Установчий договір
Рішення акціонера
Рішення акціонера №1/2020 від 28.02.2020
Рішення акціонера № 5/2019 від 12.12.2019
Рішення акціонера № 4/2019 від 27.09.2019
Рішення акціонера №3/2019 від 16.05.2019
Рішення акціонера №2/2019 від 16.04.2019
Рішення акціонера №1/2019 від 15.03.2019
Рішення акціонера №3/2018 від 27.07.2018
Рішення Акціонера №2/2018 від 26.04.2018
Рішення акціонера №1/2018 від 26.02.2018
Рішення Акціонера № 3/2017 від 27.11.2017
Рішення акціонера №2/2017 від 10.08.2017
Рішення акціонера №1/2017 від 12.04.2017
Рішення акціонера №5/2016 від 13.12.2016
Рішення акціонера №4/2016 від 21.09.2016
Додаток до рішення
Рішення про внесенні змін до Статуту Банку від 06.11.2009
Протокол загальних зборів акціонерів №1/2010 від 06.04.2010
Рішення акціонера №2/2010 від 27.10.2010
Рішення акціонера №3/2010 від 3.12.2010
Рішення акціонера №1/2011 від 16.03.2011
Рішення акціонера №2 від 29.03.2011
Рішення акціонера №3/2011 від 2.06.2011
Рішення акціонера №1/2012 від 2.04.2012
Рішення акціонера №2/2012 від 25.06.2012
Зміни до статуту ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» від 21.09.2012
Рішення акціонера №3/2012 від 7.08.2012
Рішення акціонера №2/2013 від 29.05.2013
Рішення акціонера №3/2013 від 23.07.2013
Рішення акціонера №4/2013 від 28.10.2013
Рішення акціонера №1/2014 від 08.01.2014
Рішення акціонера №2/2014 від 26.03.2014
Рішення акціонера №3/2014 від 02.07.2014
Рішення акціонера №4/2014 від 28.11.2014
Рішення акціонера №2/2015 від 26.03.2015
Рішення акціонера №3/2015 від 16.07.2015
Рішення акціонера №4/2015 від 16.11.2015
Рішення акціонера №1/2016 від 13.01.2016
Рішення акціонера №2/2016 від 17.02.2016
Рішення акціонера №3/2016 від 12.03.2016
Положення
Положення про Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" (нова редакція)
Положення про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК" (нова редакція)
Положення про Ревізійну комісію АТ "ПРАВЕКС БАНК" (нова редакція)
Положення про Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Положення про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК"
Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТКБ “ПРАВЕКС-БАНК”
Положення про внутрішні комітети Банку
Положення про Ревізійну комісію
Положення про Правління
Положення про Спостережну Раду
Про реєстрацію випуску акцій
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.04.2018
Проспект емісії акцій ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК 2017
Свідоцтво про реєстрацію випуску привілейованих акцій від 05.01.2011
Проспект емісії акцій ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК 2012
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 14.01.2016
Про реєстрацію випуска облігацій
Проспект емісії облігацій ПАТКБ ПРАВЕКС-БАНК
Свідоцтво про реєстрацію випуска облігацій від 29.04.2012
FATCA
Реєстраційне свідоцтво
Форма W8BEN-E Банку
Повідомлення