Наші цінності і принципи

Провідна банківська група, така як Інтеза Санпаоло може справляти значний вплив на суспільство і навколишнє середовище, в якому вона здійснює свою діяльність. Отже, саме її відповідальністю є діяти не лише заради отримання прибутку, а й створюючи цінності для всіх, з ким Банк має справу (з подробицями можна ознайомитись у Соціальному Звіті Інтези Санпаоло за 2013 рік нижче). 

Наша стратегія зростання скерована на створення тривалих і міцних засад економічного і соціального, а також суспільного і екологічного характеру, які мають будуватися на основі довіри усіх наших партнерів та спиратися на наступні цінності:

ЧЕСНІСТЬ - Ми прямуємо до нашої мети чесно, послідовно та відповідально, з повним та цілковитим пошануванням до існуючих правил, професійної етики та духу підписаних домовленостей.

ДОСКОНАЛІСТЬ - Ми ставимо за мету постійно покращувати свою роботу, дивитися далеко уперед, передбачуючи можливі труднощі і дбаючи про широку креативність, яка є початком інновації, а також оцінюючи належним чином кінцевий результат.

ПРОЗОРІСТЬ - У наших діях, у спілкуванні та при підписанні угод велику увагу ми приділяємо прозорості, завдяки чому усі наші партнери можуть завжди робити вільний і відповідальний вибір.

ПОВАГА ДО ВІДМІННОСТІ - Ми хочемо поєднати глобальність нашої Компанії з її досвідом роботи у конкретних країнах, завдяки чому банк матиме змогу думати масштабно, не втрачаючи при цьому уваги до окремих осіб.

РІВНІСТЬ - Ми прямуємо до того, щоб виключити з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з увагою ставитися до різниці у статі, віці, расі, віросповіданні, політичній та суспільній приналежності, сексуальній орієнтації, до мови або до різних видів недієздатності.

ЦІННІСТЬ ОСОБИ - Цінність особи як такої керує усіма нашими діями: здібність слухати та провадити діалог для нас є засобом постійного покращення нашої співпраці з усіма нашими партнерами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ - Ми намагаємося уважно підходити до використання усіх засобів, підтримуючи заходи, які дозволяють оптимізувати таке використання і уникнути втрат або марнотратства, та надаючи перевагу довготривалим рішенням.

ДОТРИМАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ - Формування антикорупційної культури у персоналу Банку, дотримання законодавства України в сфері протидії корупції, а також норм і вимог міжнародного антикорупційного законодавства.

Принципи Групи Інтеза Санпаоло щодо Політики неозброєності

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас, що позиція АТ «ПРАВЕКС БАНК», як частина Групи Інтеза Санпаоло, полягає у повному дотриманні принципів Групи, які відхиляють війну, як засіб вирішення міжнародних суперечок.

Внаслідок цього, Банк, згідно з цінностями та принципами, відображеними у Етичному Кодексі, впровадив  внутрішню «Політику неозброєності», яка в межах операцій Банку та Групи у секторі зброї, передбачає відсторонення Банку від участі у  діяльності з фінансування та виконання трансакцій стосовно торгівлі та  виробництва зброї та систем зброї, навіть якщо це дозволено законом.