Наші цінності і принципи

Провідна банківська група, така як Інтеза Санпаоло може справляти значний вплив на суспільство і навколишнє середовище, в якому вона здійснює свою діяльність. Отже, саме її відповідальністю є діяти не лише заради отримання прибутку, а й створюючи цінності для всіх, з ким Банк має справу (з подробицями можна ознайомитись у Соціальному Звіті Інтези Санпаоло за 2013 рік нижче). 

Наша стратегія зростання скерована на створення тривалих і міцних засад економічного і соціального, а також суспільного і екологічного характеру, які мають будуватися на основі довіри усіх наших партнерів та спиратися на наступні цінності:

ЧЕСНІСТЬ - Ми прямуємо до нашої мети чесно, послідовно та відповідально, з повним та цілковитим пошануванням до існуючих правил, професійної етики та духу підписаних домовленостей.

ДОСКОНАЛІСТЬ - Ми ставимо за мету постійно покращувати свою роботу, дивитися далеко уперед, передбачуючи можливі труднощі і дбаючи про широку креативність, яка є початком інновації, а також оцінюючи належним чином кінцевий результат.

ПРОЗОРІСТЬ - У наших діях, у спілкуванні та при підписанні угод велику увагу ми приділяємо прозорості, завдяки чому усі наші партнери можуть завжди робити вільний і відповідальний вибір.

ПОВАГА ДО ВІДМІННОСТІ - Ми хочемо поєднати глобальність нашої Компанії з її досвідом роботи у конкретних країнах, завдяки чому банк матиме змогу думати масштабно, не втрачаючи при цьому уваги до окремих осіб.

РІВНІСТЬ - Ми прямуємо до того, щоб виключити з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з увагою ставитися до різниці у статі, віці, расі, віросповіданні, політичній та суспільній приналежності, сексуальній орієнтації, до мови або до різних видів недієздатності.

ЦІННІСТЬ ОСОБИ - Цінність особи як такої керує усіма нашими діями: здібність слухати та провадити діалог для нас є засобом постійного покращення нашої співпраці з усіма нашими партнерами.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ ЗАСОБІВ - Ми намагаємося уважно підходити до використання усіх засобів, підтримуючи заходи, які дозволяють оптимізувати таке використання і уникнути втрат або марнотратства, та надаючи перевагу довготривалим рішенням.

Принципи Групи Інтеза Санпаоло щодо Політики неозброєності

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас, що позиція АТ «ПРАВЕКС БАНК», як частина Групи Інтеза Санпаоло, полягає у повному дотриманні принципів Групи, які відхиляють війну, як засіб вирішення міжнародних суперечок.

Внаслідок цього, Банк, згідно з цінностями та принципами, відображеними у Етичному Кодексі, впровадив  внутрішню «Політику неозброєності», яка в межах операцій Банку та Групи у секторі зброї, передбачає відсторонення Банку від участі у  діяльності з фінансування та виконання трансакцій стосовно торгівлі та  виробництва зброї та систем зброї, навіть якщо це дозволено законом.