Наші цінності

Наші цінності і принципи

Провідна банківська група, така як Інтеза Санпаоло може справляти значний вплив на суспільство і навколишнє середовище, в якому вона здійснює свою діяльність. Отже, саме її відповідальністю є діяти не лише заради отримання прибутку, а й створюючи цінності для всіх, з ким Банк має справу (з подробицями можна ознайомитись у Консолідованому нефінансовому звіті Інтези Санпаоло за 2019 рік). 

НАША СТРАТЕГІЯ ЗРОСТАННЯ СКЕРОВАНА НА СТВОРЕННЯ СТАЛИХ ЗМІН І МІЦНИХ ЗАСАД ЕКОНОМІЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО, А ТАКОЖ СУСПІЛЬНОГО І ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ БУДУЮТЬСЯ НА ОСНОВІ ДОВІРИ НАШИХ КЛІЄНТІВ, ПАРТНЕРІВ І СПІВРОБІТНИКІВ ТА СПИРАЮТЬСЯ НА НАСТУПНІ ПРИНЦИПИ ТА ЦІННОСТІ:

Наші цінності

  • ВІДКРИТІСТЬ. Ми спілкуємося з повагою один до одного. Ми будуємо відкритий діалог задля постійного вдосконалення співпраці з клієнтами, партнерами та співробітниками.
  • РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ. Ми – команда. Всі дії, які ми робимо, спрямовані на результат, досягнення цілей банку та створення додаткової цінності для клієнтів, партнерів, співробітників.
  • ІННОВАЦІЙНІСТЬ. Ми впроваджуємо нестандартні рішення і новітні технології для створення найкращих продуктів та послуг.
  • РОЗВИТОК. Ми готові до змін, нових завдань, викликів. Ми постійно вчимося та розвиваємося, обмінюємося досвідом, думками, ідеями, підходами.

Наші принципи

  • ПРОЗОРІСТЬ. Ми прямуємо до нашої мети чесно та відповідально. Дотримуємось існуючих правил та професійної етики. Завдяки чому наші клієнти, партнери та співробітники можуть завжди зробити свідомий вибір.
  • КЛІЄНТООРІЄНТОВАННІСТЬ. Ми визначаємо клієнта ключовою особою нашої організації. Ми розуміємо його потреби та працюємо, щоб перевершити очікування клієнта.
  • РІВНІСТЬ. Ми виключаємо з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з повагою ставимося до особистості кожної людини. 
  • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Ми надаємо перевагу сталим рішенням та свідомо використовуємо необхідні ресурси.

Принципи Групи Інтеза Санпаоло щодо Політики неозброєності

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас, що позиція АТ «ПРАВЕКС БАНК», як частина Групи Інтеза Санпаоло, полягає у повному дотриманні принципів Групи, які відхиляють війну, як засіб вирішення міжнародних суперечок.

Внаслідок цього, Банк, згідно з цінностями та принципами, відображеними у Етичному Кодексі, впровадив  внутрішню «Політику неозброєності», яка в межах операцій Банку та Групи у секторі зброї, передбачає відсторонення Банку від участі у  діяльності з фінансування та виконання трансакцій стосовно торгівлі та  виробництва зброї та систем зброї, навіть якщо це дозволено законом.