Наші цінності

Наші цінності і принципи

Наша стратегія зростання скерована на створення тривалих і міцних засад економічного і фінансового, соціального, а також суспільного і екологічного характеру, які мають будуватися на основі довіри усіх наших партнерів та спиратися на наступні цінності: 

Чесність 

Ми прямуємо до нашої мети чесно, послідовно та відповідально, з повним та цілковитим пошануванням до існуючих правил, професійної етики та духу підписаних домовленостей

Досконалість 

Ми ставимо за мету постійно покращувати свою роботу, дивитися далеко вперед, передбачуючи можливі труднощі і дбаючи про широку креативність, яка є початком інновації, а також оцінюючи належним чином кінцевий результат

Прозорість 

У наших діях, під час розміщення реклами та при підписанні угод, велику увагу ми приділяємо прозорості, завдяки чому усі наші партнери можуть завжди робити вільний вибір і приймати відповідальні рішення

Повага до відмінності 

Ми хочемо поєднати глобальність нашої Компанії з її досвідом роботи у конкретних країнах, завдяки чому банк матиме змогу думати масштабно, не втрачаючи при цьому уваги до окремих осіб

Рівність 

Ми прямуємо до того, щоб виключити з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з увагою ставитися до різниці у статі, віці, расі, віросповіданні, політичній та суспільній приналежності, сексуальній орієнтації та самоідентифікації, до мови або до різних видів недієздатності

Цінність особи 

Цінність особи як такої керує усіма нашими діями: здібність слухати та провадити діалог для нас є засобом постійного покращення нашої співпраці з усіма нашими партнерами

Відповідальне використання ресурсів 

Ми намагаємося уважно підходити до використання усіх ресурсів, підтримуючи заходи, які дозволяють оптимізувати таке використання і уникнути втрат або марнотратства, та надаючи перевагу довготривалим рішенням


Провідна банківська група, така як Інтеза Санпаоло може справляти значний вплив на суспільство і навколишнє середовище, в якому вона здійснює свою діяльність. Отже, саме її відповідальністю є діяти не лише заради отримання прибутку, а й створюючи цінності для всіх, з ким Банк має справу (з подробицями можна ознайомитись у Консолідованому нефінансовому звіті Інтези Санпаоло за 2019 рік). 

Корпоративна соціальна відповідальність

ПРАВЕКС БАНК також діє у відповідності до принципів соціальної відповідальності Групи Intesa Sanpaolo, тому ми надаємо особливу увагу питанням дотриманням прав людини, екології, охорони здоров’я та розвитку культури.

Саме тому Банк започаткував та активно розвиває такі напрямки, як спонсорство та благодійна діяльність. Упродовж кількох років Банк підтримав низку важливих культурно-мистецьких, освітніх, проектів та бізнес-подій. ПРАВЕКС БАНК є спонсором Національного театру опери та балету ім.Т.Г.Шевченка, де за нашої підтримки відбулися гучні прем’єри вистав «Набукко», «Флорія Тоска», «Богема», «Джанні Скіккі» та низка концертних програм в межах святкування Дня Європи в Україні.

ПРАВЕКС БАНК підтримує щорічні ініціативи до Всесвітнього дня заощаджень, основною метою якого було просування та збереження ідеї економії грошей. У Банку на регулярній основі проводять уроки фінансової грамотності для дітей та підлітків в школах та Дні відкритих дверей – навчальні заходи, під час яких дітям розповідають про історію грошей, роль банків у підтримці та збільшенні заощаджень, а також навчають принципам фінансової грамотності.


Корпоративна соціальна відповідальність (CSR) для власників, керівництва та працівників ПРАВЕКС БАНК є важливою складовою щоденної роботи. Ми переконані, що відповідальність перед клієнтами, партнерами та власними працівниками, неухильне дотримання вимог законодавства та принципів прозорого ведення бізнесу й добросовісної конкуренції повинні розповсюджуватися також на інші сфери.


Принципи Групи Інтеза Санпаоло щодо Політики неозброєності

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас, що позиція ПРАВЕКС БАНК, як частина Групи Інтеза Санпаоло, полягає у повному дотриманні принципів Групи, які відхиляють війну, як засіб вирішення міжнародних суперечок.

Внаслідок цього, Банк, згідно з цінностями та принципами, відображеними у Етичному Кодексі, впровадив  внутрішню «Політику неозброєності», яка в межах операцій Банку та Групи у секторі зброї, передбачає відсторонення Банку від участі у  діяльності з фінансування та виконання трансакцій стосовно торгівлі та  виробництва зброї та систем зброї, навіть якщо це дозволено законом.