Наші цінності

Наші цінності і принципи

Наша стратегія зростання скерована на створення тривалих і міцних засад економічного і фінансового, соціального, а також суспільного і екологічного характеру, які мають будуватися на основі довіри усіх наших партнерів та спиратися на наступні цінності: 

Чесність 

Ми прямуємо до нашої мети чесно, послідовно та відповідально, з повним та цілковитим пошануванням до існуючих правил, професійної етики та духу підписаних домовленостей

Досконалість 

Ми ставимо за мету постійно покращувати свою роботу, дивитися далеко вперед, передбачуючи можливі труднощі і дбаючи про широку креативність, яка є початком інновації, а також оцінюючи належним чином кінцевий результат

Прозорість 

У наших діях, під час розміщення реклами та при підписанні угод, велику увагу ми приділяємо прозорості, завдяки чому усі наші партнери можуть завжди робити вільний вибір і приймати відповідальні рішення

Повага до відмінності 

Ми хочемо поєднати глобальність нашої Компанії з її досвідом роботи у конкретних країнах, завдяки чому банк матиме змогу думати масштабно, не втрачаючи при цьому уваги до окремих осіб

Рівність 

Ми прямуємо до того, щоб виключити з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з увагою ставитися до різниці у статі, віці, расі, віросповіданні, політичній та суспільній приналежності, сексуальній орієнтації та самоідентифікації, до мови або до різних видів недієздатності

Цінність особи 

Цінність особи як такої керує усіма нашими діями: здібність слухати та провадити діалог для нас є засобом постійного покращення нашої співпраці з усіма нашими партнерами

Відповідальне використання ресурсів 

Ми намагаємося уважно підходити до використання усіх ресурсів, підтримуючи заходи, які дозволяють оптимізувати таке використання і уникнути втрат або марнотратства, та надаючи перевагу довготривалим рішенням