Кредитні картки

card-pravex

Кредитна картка FAMIGLIA

Преміальна чіпова безконтактна кредитна картка - Visa Platinum/Mastercard Platinum/Mastercard World Elite

 • Валюта картрахунку – UAH
 • Строк дії картки: 3 роки
 • Кредитний ліміт від 10 000 грн. до 250 000 грн.
 • Пільговий період 60 днів - це строк 60 днів, протягом якого на суму заборгованості нараховуються відсотки за ставкою 0,01% річних. Пільговий період починається кожного місяця з дня виникнення заборгованості, при умові погашення заборгованості у повному в повному обсязі за попередній період, але не пізніше ніж за 60 днів з моменту виникнення заборгованості
 • 5% мінімальний щомісячний платіж
 • Номінальна процентна ставка 27% річних
 • Реальна ставка 28,58% річних (розраховано при макс. сумі 250 тис.грн. та строком на 1 рік)
 • Підкреслює високий соціальний статус і високу платоспроможність її власника та забезпечує привілейоване обслуговування в усьому світі.
 • Вартість від 2 500 грн./рік або 300 грн/місяць зі Smart Pricing
 • Переказ кредитних коштів 3% + 5 грн.
 • Встановлено 0% обмеження на зняття готівкових кредитних коштів

Кожному власнику картки Visa/Masterсard Platinum Contactless/World Elite Masterсard:

 • Переваги пакету послуг FAMIGLIA 
 • Безкоштовне поповнення рахунку готівкою та безготівковим шляхом
 • Переказ коштів з картки на картку, що емітовані ПРАВЕКС БАНКом - без комісії
 • Безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг
 • Безпека Ваших коштів за рахунок персонального моніторингу трансакцій
 • Знижки та ексклюзивні пропозиції від компаній-партнерів в Україні та за кордоном за преміальною програмою «Безцінні привілеї».
 • Глобальна служба підтримки клієнтів Masterсard
 • Міжнародна служба клієнтської підтримки Visa в екстренних ситуаціях
 • Сервіс «3D Secure» для безпечних розрахунків у мережі Інтернет
 • З карткою Mastercard World Elite безкоштовний доступ до бізнес-залів Lounge Key у більше ніж 1300 аеропортах світу та Fast Track у аеропортах Європи
 • З карткою Visa Platinum/Visa Signature безкоштовно 2 разі/10 розів на рік відвідування до 1300 міжнародних бізнес-залів Lounge Key, 50% знижка на поїздки з Bolt до/з залізничних вокзалів в Україні, рік безкоштовного користування Sweet TV, послуга Телемедицини, Fast Track у певних країнах Європи, страховка для подорожуючих для Visa Signature

Порівняльна таблиця кредитна картка PRAVEX та Кредитна картка FAMIGLIA

 

Кредитна картка PRAVEX

Кредитна картка FAMIGLIA

Сума/ліміт кредиту

від 10 000 грн до 100 000 грн

від 10 000 грн до 250 000 грн

Строк кредитування

12 місяців

Процентна ставка, відсотки річних

36 %

27%

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

від 49,13%

від 28,58%

Власний платіж клієнта, відсотки

0%

Пільговий період

60 днів

Мінімальний щомісячний платіж

5% від суми заборгованості

Замовити
card-pravex

Кредитна картка PRAVEX

Преміальна кредитна картка - MasterCard Platinum Contactless

 • Валюта картрахунку – UAH
 • Строк дії картки: 3 роки
 • Кредитний ліміт від 10 000 грн до 100 000 грн
 • Пільговий період 60 днів (це строк 60 днів, протягом якого на суму заборгованості нараховуються відсотки за ставкою 0,01% річних. Пільговий період починається кожного місяця з дня виникнення заборгованості, при умові погашення заборгованості у повному в повному обсязі за попередній період, але не пізніше ніж за 60 днів з моменту виникнення заборгованості)
 • 5% мінімальний щомісячний платіж
 • Номінальна процентна ставка 36% річних
 • Реальна ставка 49,13% річних (розраховано при макс. сумі 100 тис.грн. та строком на 1 рік)
 • Безкоштовний випуск та обслуговування  
 • Переказ кредитних коштів 4% + 5 грн.
 • Встановлено 0% обмеження на зняття готівкових кредитних коштів

Входить до класу найелітніших карток, яка не тільки підкреслює Ваш статус і вишуканий смак, а й надає Вам доступ до кращих сервісів та пропонує отримати більше задоволення від життя в Україні та за кордоном.

Кожному власнику картки Mastercard Platinum Contactless:

 • Безкоштовне поповнення рахунку готівкою та безготівковим шляхом
 • Переказ коштів з картки на картку, що емітовані ПРАВЕКС БАНКом - без комісії
 • Безкоштовний SMS та Інтернет-банкінг
 • Безпека Ваших коштів за рахунок персонального моніторингу трансакцій
 • Глобальна служба підтримки клієнтів Mastercard

Порівняльна таблиця Кредитна картка PRAVEX та Кредитна картка FAMIGLIA

 

Кредитна картка PRAVEX

Кредитна картка FAMIGLIA

Сума/ліміт кредиту

від 10 000 грн до 100 000 грн

від 10 000 грн до 250 000 грн

Строк кредитування

12 місяців

Процентна ставка, відсотки річних

36 %

27%

Реальна річна процентна ставка, відсотки річних

від 49,13%

від 28,58%

Власний платіж клієнта, відсотки

0%

Пільговий період

60 днів

Мінімальний щомісячний платіж

5% від суми заборгованості

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом 5 робочих днів із дня отримання банком такого запиту.
Попередження! 
       
 1. У разі користування послугою споживчого кредиту клієнт повертає суму кредиту, сплачує комісії та проценти за користування ним відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
 2. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:
  • Пеня: За прострочення грошового зобов’язання (повернення кредиту, сплата процентів або комісій, інших платежів) Банк має право вимагати сплати пені за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше розміру, установленого законом.
  • Неустойка: Банк має право вимагати сплати неустойки за несвоєчасну сплату мінімального щомісячного платежу в межах банківського продукту «Кредитний ліміт в межах пакету послуг «ФАМІЛЬНИЙ» в розмірі 100 гривень за кожний випадок прострочення сплати мінімального платежу, а в межах банківського продукту «КРЕДИТНА КАРТКА PRAVEX» - в розмірі 150 гривень за кожний випадок прострочення сплати мінімального платежу.
  • Збитки: У випадку порушення Позичальником умов договору, недостовірності запевнень, наданих Позичальником або таких, що вважаються повтореними ним, він зобов’язаний відшкодувати Банку заподіяні збитки в повному обсязі понад суму неустойки, пені.
  • Інші заходи:
   • за порушення окремих зобов’язань, передбачених договором, застосовується інший розмір процентної ставки, передбачений договором.
   • у визначених договором випадках Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту.
   • унесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
   • звернення стягнення на передане в заставу майно згідно із законодавством України та на інше майно Клієнта.
 3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.
 
 
Замовити