Шановні  клієнти! 

Після відкриття поточного рахунку для ФОП в нашому Банку розрахунки по Вашому рахунку Ви зможете здійснювати в день подачі платіжного документа, в операційний* та післяопераційний час. Операції проводяться в межах залишку коштів на рахунку на початок операційного дня. За потреби, Банк може проводити операції по Вашому рахунку за рахунок поточних готівкових і безготівкових надходжень.

Ви зможете відкривати рахунки в національній та іноземній валютах, а також у банківських металах.

Сучасні системи дистанційного обслуговування рахунків ONLINE PRAVEX та PRAVEXBANK BIZ дозволяють  оперативно одержувати інформацію про стан рахунку, скорочує час проведення розрахунків, дає можливість здійснювати платежі в національній валюті не відвідуючи банк.

Технології системи дозволяють при частковій або повній відсутності коштів на рахунку відправляти електронні платіжні документи до Банку на зберігання. При цьому Банк бере на себе функції Вашого фінансового посередника, здійснюючи відправлення платежів по мірі надходження коштів на рахунок.

Ми пропонуємо Вам послугу з проведення платежів без Вашої участі. Якщо Вам доводиться систематично перераховувати кошти на одного й того ж одержувача Ви можете укласти з Банком відповідний договір.

Відповідно до умов договору, Банк бере на себе зобов'язання перераховувати кошти, що перебувають на Вашому рахунку, по зазначених реквізитах. Банк перераховує кошти у межах сум та у строки, які вказані в договорі. Перерахування здійснюється як у межах системи ПРАВЕКС БАНК, так і у будь-який інший банк України.

Основною перевагою даної послуги для Вас є те, що для перерахування коштів немає необхідності відвідувати Банк, оформлювати платіжні документи і відслідковувати строки проведення оплати.

Вам буде зручно користуватися послугою якщо:

Це дозволить Вам:

* Операційний час -  частина операційного дня банку або  іншої установи - учасника платіжної системи, протягом якої приймаються  документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені,  передані та виконані банком протягом цього ж робочого дня.

В ПРАВЕКС БАНКу встановлено такий регламент обробки платежів в національній валюті:

для розрахункових документів на паперових носіях:

при обслуговуванні за системою електронного банкінгу:

Для відкриття рахунку клієнт надає в Банк початковий пакет документів відповідно до вимог, передбачених НБУ («Інструкція про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03р. № 492). Документи для відкриття рахунків особисто подаються в Банк особами, які мають право першого та другого підпису.

ПРАВЕКС БАНК  входить до числа лідерів на ринку банківських послуг. Робота Банку орієнтована на якісне задоволення потреб клієнтів. 

Ми пропонуємо відкриття рахунків для ФОП на умовах наступних тарифних пакетів: 

Тарифний пакет Економ.pdf

Тарифний пакет Стандарт.pdf

Тарифний пакет Люкс.pdf

Тарифний пакет_Безлімітний.pdf

Тарифний пакет Підприємницький.pdf

Переглянути перелік банків-кореспондентів.

Завантажити документи для відкриття рахунків для ФОП:  Для ФОП.pdf / For Private Enterpreneurs.pdf