Рахунки

Шановні клієнти! 

Після відкриття поточного рахунку для ФОП в нашому Банку розрахунки по Вашому рахунку Ви зможете здійснювати в день подачі платіжного документа, в операційний* та післяопераційний час. Операції проводяться в межах залишку коштів на рахунку на початок операційного дня. У разі потреби, Банк може проводити операції по Вашому рахунку за рахунок поточних готівкових і безготівкових надходжень.

Ви зможете відкривати рахунки в національній та іноземній валютах, а також у банківських металах.

Сучасні системи дистанційного обслуговування рахунків PRAVEX ONLINE та PRAVEXBANK BIZ дозволяють оперативно одержувати інформацію про стан рахунку, скорочує час проведення розрахунків, дають можливість здійснювати платежі в національній валюті без відвідування відділень Банку.

Технології системи дозволяють за часткової або повної відсутності коштів на рахунку відправляти електронні платіжні документи до Банку на зберігання. При цьому Банк бере на себе функції Вашого фінансового посередника, здійснюючи відправлення платежів по мірі надходження коштів на рахунок.