Підхід до управління персоналом в ПРАВЕКС БАНКУ, цінності Групи Інтеза Санпаоло і стратегія до управління персоналом

Важливою складовою успішного розвитку ПРАВЕКС БАНКУ в конкурентних умовах сьогоднішнього ринку є формування команди професіоналів. Банк вирішує це завдання шляхом об'єднання трьох складових - сильного менеджменту, ефективної організаційної структури й кадрової політики, спрямованої на розвиток і мотивацію персоналу. 

Банк швидко змінюється і розвивається відповідно до потреб ринку та Клієнтів, розробляються нові продукти і нові напрямки діяльності. Відповідно, постійно існує потреба у кваліфікованих фахівцях. Для успішного вирішення цього завдання, в банку розроблена й впроваджена ефективна система залучення та розвитку персоналу.