Торгівля цінними паперами

Ми пропонуємо клієнтам Банку наступні послуги з брокерського обслуговування на фондовому ринку України (Ліцензія провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі  цінними паперами, а саме брокерської діяльності, Рішення НКЦБФР від 27.08.2018 р. № 583):

1. Комплексне обслуговування клієнтів на підставі договору на брокерське обслуговування.

У межах укладеного договору, на підставі доручення клієнта, Банк надає послуги:

 • із купівлі, продажу, міни цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку,
 • в тому числі з купівлі, продажу, міни облігацій внутрішньої державної позики;
 • із консультування питань обігу цінних паперів на фондовому ринку України;
 • із консультування про стан фондового ринку України.

2. Виконання разових заявок клієнтів на  купівлю або продаж цінних паперів на підставі укладених договір доручення або договорів комісії.

Клієнтами Банку можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України.

Ми надаємо кваліфіковану консультацію з питань здійснення операцій з цінними паперами.

Відділ торгівлі цінними паперами, Департамент казначейства та фондових ринків, Головне фінансове управління АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Інформаційний центр

тел. 044 201 1661,

тел. 0 800 500 450 - дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.


Про ОВДП

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) – це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. Відповідно до своїх повноважень Мінфін:

 1. розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення ОВДП, визначає час та обсяги розміщення облігацій (затверджений графік, а також зміни до нього періодично розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства);
 2. визначає форми та шляхи розміщення ОВДП, встановлює терміни обігу ОВДП, дати їх погашення та сплати купонного доходу (для купонних облігацій);
 3. встановлює граничний рівень дохідності ОВДП, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення облігацій;
 4. оприлюднює інформацію про результати розміщення ОВДП;
 5. оформляє випуски ОВДП глобальними сертифікатами;
 6. забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними

Розміщення ОВДП здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України.

Дати проведення аукціонів, термінів погашення та валюти ОВДП розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

ОВДП випускаються в національній та іноземних валютах (доларах США / євро), номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн|дол. США| євро

ОВДП існують у бездокументарній формі, тобто в електронному вигляді, у вигляді записів на рахунку в цінних паперах.

Термін обігу ОВДП:

 • довгострокові – понад п’ять років;
 • середньострокові – від одного до п'яти років;
 • короткострокові – до одного року.

Переваги ОВДП:

 • 100% гарантія держави;
 • відсутність податку на доходи фізичних осіб (18%);
 • відсутність військового збору (1,5%);
 • дохідність валютних ОВДП значно перевищує дохідність депозитів;
 • можливість продажу на вторинному ринку;
 • інвестування в валютні ОВДП – унікальна можливість за гривню придбати надійний валютний актив.

Дохід за ОВДП може бути отриманий у вигляді:

 • процентних доходів (відсоткові ОВДП);
 • різниці між вартістю придбання (нижчою ніж їх номінальна вартість) та вартістю погашення (номінальна вартість) цінних паперів (дисконтні ОВДП).

Завантажити:

 1. Тарифи на брокерські послуги
 2. Політика щодо виявлення конфлікту інтересів
 3. Стаття 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 5. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ КЛІЄНТУ ЩОДО ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ