Депозитарні послуги

Депозитарна установа ПРАВЕКС БАНК пропонує клієнтам наступні послуги: 

 • відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);
 • депозитарне обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах, облік прав на цінні папери;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків власникам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;
 • виплата доходів за цінними паперами;
 • депозитарне обслуговування обігу державних цінних паперів (ОВДП);
 • інформаційне обслуговування (надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунках);
 • консультаційні послуги щодо обліку прав власності на цінні папери.

Переваги обслуговування у Депозитарній  установі ПРАВЕКС БАНК:

 • висока репутація і високий рівень надійності банку;
 • відкриття рахунків та обслуговування обігу цінних паперів клієнтів у повній відповідності із законодавством і нормативними вимогами;
 • повне і своєчасне виконання умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та розпоряджень клієнтів;
 • своєчасне і точне відображення в системі обліку розпоряджень клієнта на проведення депозитарних операцій;
 • недопущення нецільового використання активів;
 • своєчасне перерахування доходів по цінним паперам;
 • не розголошення інформації щодо клієнтів, належних їм цінних паперів та операцій з ними;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

До уваги клієнтів Депозитарної установи! 

 • 12.01.2024 Правлінням АТ «ПРАВЕКС БАНК» затверджено нову редакцію Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі - Положення). Основні зміни: Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства України, внесено зміни до Додатків, інформація про фінансову послугу викладена відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Всі положення, викладені у зазначеному Положенні, вважати такими, що застосовуються з 01.01.2024.
 • Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКАС БАНК» повідомляє про затвердження нової редакції Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з 01.01.2024.
  Договір доповнено зобов'язанням Депозитарної установи збирати інформацію про фінансову діяльність депонентів та здійснювати належну комплексну перевірку рахунків щодо статусу податкового резидентства власників рахунків в цінних паперах для цілей Стандарту CRS, та зобов'язанням депонента надавати Депозитарній установі документи і відомості, необхідні для з'ясування статусу податкового резидентства стосовно себе та статусу податкового резидентства своїх кінцевих бенефіціарних власників, контролюючої особи (для юридичних осіб).
  Публічна пропозиція (оферта) на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах розміщена на офіційному сайті АТ «ПРАВЕКС БАНК» в розділі «Депозитарні послуги».
 • 29.08.2023 Депозитарна установа ПРАВЕКС БАНК повідомляє про зміну тарифів на депозитарні операції з 01.09.2023.

Затверджені зміни стосуватимуться як діючих, так і нових клієнтів/депонентів.
Основні зміни:
- Зменшення кількості та спрощення назв депозитарних операцій;
- Повернення нарахування комісії за обслуговування операцій з державними цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики, військовими облігаціями).
Нова редакція тарифів розміщена на офіційному сайті Депозитарної установи в розділі «Депозитарні послуги».


29.09.2022 Правлінням ПРАВЕКС БАНК затверджено нову редакцію Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПРАВЕКС БАНК (далі - Положення). Основні зміни: Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства України. Положення доповнено Публічною пропозицією на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних та фізичних осіб.


 • 29.09.2022 Депозитарна установа ПРАВЕКАС БАНК повідомляє про затвердження нової редакції Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах. Публічна пропозиція (оферта) на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах розміщена на офіційному сайті ПРАВЕКС БАНК в розділі «Депозитарні послуги».

 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на підтримку дій Уряду з відновлення економіки з 08.08.2022 знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24.02.2022 у зв’язку зі збройним нападом росії на Україну та введенням воєнного стану. Рішенням НКЦПФР від 04.08.2022 № 1053 «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» заборонено у період дії воєнного стану встановлення ділових відносин та/або вчинення правочинів з особами, пов’язаними з державою-агресором – Російською Федерацією та/або Республікою Білорусь, або на їх користь та/або здійснення дій щодо активів чи пасивів таких осіб, та/або здійснення виплат доходів, сум погашення на користь таких осіб, а також внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо рахунків у цінних паперах депонентів, клієнтів з числа осіб, зазначених в абзацах другому – сьомому підпункту 1 пункту 3 Рішення НКЦПФР від 04.08.2022 № 1053. У зв’язку з зазначеним вище, Депозитарна установа залишає за собою право витребувати у депонента/клієнта при зверненні додаткову інформацію щодо засновників та/або учасників (акціонерів), опосередкованих власників істотної участі, та відмовити у проведенні операцій у разі виявлення передбачених Рішенням НКЦПФР від 04.08.2022 № 1053 підстав.

 • 12.02.2021 року рішенням Правління ПРАВЕКС БАНК № 4_21.7 затверджено нову редакцію Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ПРАВЕКС БАНК (далі - Положення). Основні зміни: Положення приведено у відповідність до змін чинного законодавства України
 • Депозитарна установа ПРАВЕКС БАНК повідомляє про затвердження з 20.02.2019 року нових тарифів на депозитарні операції з цінними паперами для фізичних і юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).
 • Клієнтам (депонентам), з якими договір про відкриття рахунку в цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) було укладено до набуття  чинності рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085, від 26.05.2016 №590, від 07.03.2017 №148, від 07.09.2017 року №673 (далі – рішення Комісії), необхідно  привести Договори у відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про  обслуговування рахунку в цінних  паперах, шляхом внесення змін до існуючих  Договорів. Для укладення договору про внесення змін до Договору необхідно звернутись до відділу зберігання цінних паперів за телефоном (044) 521-02-67,  або за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.
 • АТ «ПРАВЕКС БАНК» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 286534, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2297, строк дії ліцензії з 12.10.2013 – необмежений.

 • У зв‘язку з набранням чинності 12.10.2013 р. Закону України «Про депозитарну систему України» та прийняттям НКЦПФР Рішення від 06.08.2013 р. №1412 «Про затвердження вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», виникла необхідність внести зміни у діючі договори про відкриття рахунку в цінних паперах або укласти договори у новій редакції. З метою приведення договірних відносин у відповідність з вказаними нормами законодавства ПРАВЕКС БАНК запрошує Вас для оформлення відповідних додаткових угод або договору.

За додатковою інформацією звертайтеся: 

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2

Відділ зберігання цінних паперів департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Тел./факс: (044) 521-02-67, e-mail: dib_gukib@pravex.ua

Завантажити:

Архів