Документи клієнта для відкриття депозитного рахунку

Для відкриття депозитного рахунку необхідно надати наступні документи:

 • копію установчого документа (завірену нотаріально або органом реєстрації);
 • копію наказу про призначення першого керівника, який має право діяти від імені організації без доручення (завірену підписом першого керівника та печаткою підприємства);
 • копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати депозитний договір і додаткові угоди до нього - тільки для осіб, чиї повноваження не визначені установчими документами (завірені підписом першого керівника та печаткою підприємства);
 • копію довідки Держкомстату України про включення до Єдиного реєстру підприємств та організацій України (завірену нотаріально або органом видачі, або підписом уповноваженого співробітника банку);
 • копію довідки з Державної податкової інспекції України про взяття на облік платника - форма № 4-ОПП (завірену нотаріально або органом видачі, або підписом уповноваженого співробітника Банку);
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади (завірену нотаріально або органом видачі, або підписом уповноваженого співробітника Банку);
 • лист, що повідомляє Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, про намір відкрити депозитний рахунок у АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2), тільки для юридичних осіб, що використовують найману працю, з відміткою Фонду про одержання листа (з підписом першого керівника та печаткою підприємства);
 • лист, що містить наступну інформацію: реквізити рахунку, на який буде здійснене повернення суми внеску та нарахованих на нього відсотків, - номер рахунку, назва банку, його МФО (якщо перераховується іноземна валюта - додатково реквізити банку-посередника), фактична (поштова) адреса (з підписом першого керівника та печаткою підприємства);
 • Баланс підприємства (форма №1), звіт про фінансові результати (форма №2) на останню звітну дату (з підписом першого керівника та печаткою підприємства);
 • лист, що містить інформацію, яка дозволяє провести ідентифікацію фізичних осіб, які є власниками юридичної особи та володіють 10% і більше статутного капіталу, що мають прямий або опосередкований вплив та отримують економічну вигоду від діяльності підприємства. У листі по кожній фізичній особі необхідно вказати, якою частиною статутного капіталу володіє дана фізична особа. Лист повинен бути за підписом керівника (його заступника, скріплений печаткою юридичної особи (відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статті 18 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»)).

При цьому фізичним особам - реальним власникам в обов'язковому порядку необхідно вказати:

Для резидентів:

 • Ім'я, прізвище, по батькові.
 • Дату народження.
 • Серію й номер паспорта, дату його видачі й орган, що видав паспорт.
 • Місце проживання (реєстрації).
 • Ідентифікаційний номер платника податків.

Для нерезидентів:

 • Ім'я, прізвище, по батькові (за наявністю).
 • Дату народження.
 • Серію й номер паспорта, дату його видачі й назву органа, що видав паспорт.
 • Громадянство.
 • Місце проживання або тимчасового перебування.

Додаткову інформацію про розміщення коштів на депозит Ви можете одержати у службі підтримки клієнтів, зателефонувавши 0 44 201-16-61, 0-800-500-4-500 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні).