Е-ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон

Національний банк України згідно Постанови Правління НБУ №54 від 15.06.2017 запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі. Фізичні особи (крім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки.

Види валютних операцій

03.07.2017 року Національний банк України згідно рішення Постанови Правління НБУ №54 від 15.06.2017 запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в електронній формі. Фізичні особи (крім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензіі) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки. На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті). 

Скористатися е-ліцензіями в межах встановленого ліміту фізичні особи зможуть для здійснення трьох видів валютних операцій:

  • для інвестицій за кордон;
  • з розміщення коштів на власних рахунках за межами України,
  • з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Починаючи з 03.07.2017р. ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» розпочинає прийом документів від клієнтів з метою подачі запитів в НБУ на отримання клієнтами е-ліцензій на здійснення з валютних операцій.

Детальніше про валютні ліцензії...

Документи для одержання е-ліцензії

Перелік документів клієнта–фізичної особи для одержання е-ліцензії при зверненні до відділення Family Banking ПРАВЕКС-БАНКу:

  • заява до Національного банку про видачу е-ліцензії, засвідчену підписом фізичної особі (заявника), відповідно до Додатку 2;
  • документи, що свідчать про наявність у фізичної особи (заявника) доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії. Такими документами можуть бути декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про їх отримання, довідки (відомості) контролюючого органу про суми виплачених фізичній особі (заявнику) доходів та сплачених податків, інформація з офіційного сайту Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції;
  • оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (договір (контракт), рахунок (інвойс) та/або інший (і) 3 документ(и), що використовуються в міжнародній практиці) . Ці документи повинні містити інформацію про найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країну місцезнаходження/місце проживання отримувача переказу, найменування та країну місцезнаходження банку та реквізити рахунку, на який здійснюється переказ, найменування валюти, суму переказу до сплати, призначення (мету) переказу. Зазначені в підпункті 3 документи не подаються в разі отримання е-ліцензії для розміщення фізичною особою (заявником) коштів на власному рахунку за межами України.

Важливо!  Оригінали документів, зазначені вище, подаються до банку у паперовому вигляді.

Заява до Національного банку про видачу е-ліцензії у повинна бути підписана фізичною особою (заявником) власноручно.

Копії документів, зазначені в підпунктах 2 та 3 пункту можуть подаватися до Банку у вигляді копій в паперовій формі з оригіналів паперових документів. Копії документів у паперовій формі з оригіналів паперових документів мають засвідчуватися підписом фізичної особи (заявника).

Інформація з офіційного сайта Національного агентства з питань запобігання корупції з декларацій про майновий стан і доходи, які подавалися фізичною особою (заявником) на виконання вимог законодавства у сфері запобігання корупції, подається у вигляді роздруківки, засвідченої підписом фізичної особи (заявника).

Документи, що були подані фізичною особою (заявником) до банку для отримання е-ліцензії, залишаються у банку на зберіганні.

Важливо!  Розгляд документів клієнта на отримання е-ліцензії здійснюється банком протягом  3-х робочих  днів  від  дати  отримання заяви від клієнта. При цьому перерахування коштів на основі наданої е-ліцензії проводиться   в день надання е-ліцензії. З метою запобігання випадків анулювання ліцензії, просимо ретельно відслідковувати наявність на поточному рахунку клієнта достатньої кількості коштів для здійснення переказу в день отримання е-ліцензії.

ТарифиНазва тарифу


Сума, грн.


Сума, грн. (для власників 

Сума, грн. (для вкладників Банку та одночасно для власників 

Комісія за переказ коштів з поточного рахунку клієнта на основі індивідуальної е-ліцензії НБУ *

5 000 грн. (без ПДВ)
2 500 грн. (без ПДВ)
не тарифікується **

* Стягується при першомузверненні  клієнта з метою  переказу коштів на основі індивідуальної  е-ліцензії НБУ. Комісія  не застосовується для другого та наступних звернень клієнта з метою переказу коштів на основі  індивідуальної е-ліцензії НБУ протягом календарного року.

** Тариф застосовується до вкладників Банку та їх близьких родичів, що розміщують/мають наявні в Банку депозити строком розміщення не менше 3-х місяців в сумі не менше 1 000 000 грн. (або еквівалент у валюті) та одночасно є власниками/обслуговуються в рамках пакету послуг FAMIGLIA.

Звертаємо Вашу увагу! Тариф застосовується додатково до тарифу за перерахування коштів з поточного рахунку фізичної особи у іноземній валюті в інші банки по системі SWIFT.

Переглянути всі тарифи...