Наші цінності і принципи

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Наша стратегія зростання скерована на створення тривалих і міцних засад економічного і фінансового, соціального, а також суспільного і екологічного характеру, які мають будуватися на основі довіри усіх наших партнерів та спиратися<strong>&nbsp;на наступні <span style="color: rgb(243, 121, 52);">цінності:&nbsp;</span></strong></span></span></strong></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Чесність</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ми прямуємо до нашої мети чесно, послідовно та відповідально, з повним та цілковитим пошануванням до існуючих правил, професійної етики та духу підписаних домовленостей</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Досконалість&nbsp;</strong></span></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ми ставимо за мету постійно покращувати свою роботу, дивитися далеко вперед, передбачуючи можливі труднощі і дбаючи про широку креативність, яка є початком інновації, а також оцінюючи належним чином кінцевий результат</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Прозорість</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">У наших діях, під час розміщення реклами та при підписанні угод, велику увагу ми приділяємо прозорості, завдяки чому усі наші партнери можуть завжди робити вільний вибір і приймати відповідальні рішення</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Повага до відмінності</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ми хочемо поєднати глобальність нашої Компанії з її досвідом роботи у конкретних країнах, завдяки чому банк матиме змогу думати масштабно, не втрачаючи при цьому уваги до окремих осіб</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Рівність</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ми прямуємо до того, щоб виключити з нашої поведінки будь-яку дискримінацію і з увагою ставитися до різниці у статі, віці, расі, віросповіданні, політичній та суспільній приналежності, сексуальній орієнтації та самоідентифікації, до мови або до різних видів недієздатності</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Цінність особи</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Цінність особи як такої керує усіма нашими діями: здібність слухати та провадити діалог для нас є засобом постійного покращення нашої співпраці з усіма нашими партнерами</span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(243, 121, 52);"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">Відповідальне використання ресурсів</strong></span></span></span><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong class="">&nbsp;</strong></span></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ми намагаємося уважно підходити до використання усіх ресурсів, підтримуючи заходи, які дозволяють оптимізувати таке використання і уникнути втрат або марнотратства, та надаючи перевагу довготривалим рішенням</span></span></p>