Поточний рахунок

Шановні клієнти! 

Ви зможете відкривати рахунки в національній та іноземній валютах, а також у банківських металах.

Сучасна система дистанційного керування рахунком PRAVEXBANK BIZ дозволяє оперативно одержувати інформацію про стан рахунку, скорочує час проведення розрахунків, дає можливість здійснювати платежі в національній валюті не відвідуючи банк.

Після відкриття поточного рахунку в нашому Банку, розрахунки Ви зможете здійснювати в день подачі платіжного документа, в операційний* та післяопераційний час. Операції проводяться в межах залишку коштів на рахунку на початок операційного дня. За потреби, Банк може проводити операції по Вашому рахунку за рахунок поточних готівкових і безготівкових надходжень.

Для відкриття рахунку клієнт надає в Банк початковий пакет документів відповідно до вимог, передбачених НБУ («Інструкція про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03р. № 492). Документи для відкриття рахунків особисто подаються в Банк особами, які мають право першого та другого підпису.