Строкові депозити для малого бізнесу

«Депозитний рахунок відкривається безкоштовно строком до 2 років у національній валюті, доларах США та Євро. Кожен вклад оформляється окремою додатковою угодою до Договору, у якому регламентуються сума, дата надходження й повернення коштів, процентна ставка та інші умови угод по депозитному рахунку.

Повернення коштів з депозитного рахунку, а також нарахованих відсотків здійснюється Банком самостійно на поточний рахунок юридичної особи, зазначений у додатковій угоді.»