Прийом платежів в касі

ПРАВЕКС БАНК здійснює прийом усіх видів платежів від фізичних осіб на рахунки юридичних осіб:

 • переказів на поточні й карткові рахунки фізичних осіб, відкриті в будь-якому банку України;
 • квартплата й комунальні послуги;
 • за електроенергію;
 • за газ;
 • за користування телефоном;
 • за міжміські й міжнародні розмови;
 • послуги мобільного зв'язку (мобільні телефони);
 • інтернет-послуги;
 • погашення кредитів, виданих в інших банках України;
 • за товари й послуги;
 • платежі в бюджет.

Переваги:

 • надійність - Ваш платіж завжди надійде за призначенням;
 • швидкість - платежі зараховують із максимальною швидкістю;
 • якість обслуговування - швидкість та якість обслуговування клієнтів у відділеннях
Попередження!
 1. Наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
  • За надання послуг, здійснення операцій Клієнт сплачує Банку винагороду у розмірі і порядку, визначених тарифами, що діють на день надання послуги (здійснення операції).
  • В разі невиконання клієнтом обов'язків, передбачених договором про надання банківських послуг, клієнт нестиме відповідальність відповідно до вимог законодавства та умов договору.
  • Штрафні санкції. У разі порушення грошового зобов'язання Клієнт сплачує Банку на його вимогу пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми прострочення за кожний день прострочення, якщо інший розмір пені не передбачений договором. У разі порушення іншого зобов'язання Клієнт сплачує Банку на його вимогу неустойку (штраф, пеню) у розмірах, передбачених тарифами.
  • У разі порушення Клієнтом зобов'язань за договором про надання банківської послуги Банк згідно з умовами договору та вимогами законодавства України має право затримати, відмовити у здійсненні операції, наданні банківської послуги, розірвати договір.
 2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 3. Банк не має права вносити зміни до договору в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 4. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.