Перелік колекторських компаній та основні засади діяльності

Основні засади взаємодії зі споживачами та іншими особами, а також нагляд за додержанням вимог законодавства при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки), контроль за діяльністю колекторських компаній регламентовано статтями 25-27 Закону України «Про споживче кредитування». 

Більш детально Ви можете ознайомитись з законом за посиланням.

Відповідно до вимог даного закону Банк здійснює облік і розгляд усіх отриманих ним звернень про порушення прав споживачів при здійсненні колекторською компанією врегулювання простроченої заборгованості, а Національний банк України розглядує звернення споживачів про недотримання Банком та/або колекторською компанією вимог щодо етичної поведінки.

  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКАКОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ" (код за ЄДРПОУ 41501722), адреса: Україна,індекс 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 42А, оф. 604.Керівник: Прихід Ігор Миколайович. Контактний телефон, адреса дляотримання поштових повідомлень, за якими приймаються зверненняспоживачів фінансових послуг щодо діяльності компанії: +380737375962,Україна, індекс 04080, 14000, Чернігівська обл, м. Чернігів, просп. Миру, буд.42А, оф. 604. Порядок розгляду звернень зазначений на вебсторінці:https://www.ukrcollect.com.ua/. Адреса електронної пошти для звернень:info@ukrcollect.com.ua. Відомості про включення Товариства до реєстру колекторських компаній:дата включення до реєстру – 03.09.2021, реєстраційний номер - 5.2. 
  • ТОВ «ЮРИДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕЛЬТА М» (код за ЄДРПОУ43194392), адреса: м. Київ, проспект Леоніда Каденюка, буд. 23. Керівник : Голуб Вячеслав Володимирович. Контактний телефон, адреса для отриманняпоштових повідомлень, за якими приймаються звернення споживачівфінансових послуг щодо діяльності компанії: +380800210005, Україна, індекс02094, м. Київ, проспект Леоніда Каденюка, буд. 23. Адреса електронноїпошти: debts@delta-m.com.ua. Порядок розгляду звернень зазначений навебсторінці: http://delta-m.com.ua/ Відомості про включення Товариства дореєстру колекторських компаній: дата включення до реєстру – 18.10.2021,реєстраційний номер – 45.3. 

Документи для ознайомлення