Важлива інформація для клієнтів

Коронавірус: робота Банку під час карантину
IBAN

Починаючи з 05.08.2019 року нові рахунки клієнтам АТ "ПРАВЕКС БАНК" відкриватиме відповідно до міжнародного номера банківського рахунку IBAN відповідно до вимог стандарту ISO 13616.

Рахунки в форматі IBAN складатимуться з 29 літерно-цифрових символів, викладених у такій послідовності:

 • код України – UA-2 літери;
 • контрольний розряд – 2 цифри;
 • код банку – 6 цифр;
 • рахунок – довжина номера рахунка не є фіксованою (до 12.01.2020 року – від 5 до 14 символів, з 13.01.2020 року – від 5 до 19 символів).

У період з 05.08.2019 до 12.01.2020 клієнти у документах на переказ коштів в національній або іноземній валюті можуть заповнювати реквізити “Код банку” та “Рахунок” у будь-яких варіаціях, тобто заповнювати як пару реквізитів (номер рахунка платника/отримувача та код банку платника/отримувача), так і номер рахунка платника/отримувача за стандартом IBAN.

Діючі номери рахунків клієнтів з 05.08.2019 до 15.10.2019 АТ "ПРАВЕКС БАНК" буде самостійно змінювати відповідно до вимог стандарту IBAN із збереженням діючого номера аналітичного обліку. Номера рахунків (для ФОП та юридичних осіб) в форматі (IBAN) будуть направлятися в ДФС до 15.10.2019.

Нові номери в форматі IBAN будуть доступні клієнтам в системі PRAVEXBANK BIZ / ONLINE PRAVEX вже з 05.08.2019 (для рахунків, відкритих з 05.08.2019) та з 15.10.2019 (для рахунків, відкритих до 05.08.2019).

Починаючи з 13.01.2020 застосування IBAN стане обов’язковим для усіх клієнтів Банку під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

Зміни стосуються тільки номерів банківських рахунків. Усі платіжні картки, емітовані Банком до рахунку клієнта, залишаються чинними.

Укладення нових договорів або переоформлення рахунків клієнтів не потрібно.

Інформацію щодо номеру в форматі IBAN клієнти можуть  отримати на обслуговуючому відділенні ПРАВЕКС БАНКу. 

Переглянути пам’ятку для клієнтів банків у зв'язку із запровадженням IBAN

Реквізити для поповнення карткових рахунків фіз. осіб безготівковим шляхом в національній валюті:

Транзитний рахунок: 29240700469584 / UA473808380000029240700469584 (IBAN(один на БАНК, лише в національній валюті)

МФО: 380838 у разі використання рахунку (IBAN) - 0

ЄДРПОУ: 14360920

Банк отримувача: АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Отримувач: АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Згідно з вимогами затвердженої Інструкції НБУ № 22 від 21.01.2004 у ПРИЗНАЧЕННІ ПЛАТЕЖУ ОБОВ'ЯЗКОВО повинно бути вказано: ПІБ одержувача (власник карткового рахунку); Номер карткового рахунку (технічний картковий рахунок) одержувача; Мета переказу (зарахування). Відповідно до якого документу.

Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України

Інформує Вас про те, що з 30.03.2018 набрала чинності постанова НБУ від 29 березня 2018 року №31 "Про внесення змін до деяких  нормативно-правових актів Національного банку України" (далі – постанова № 31), якою внесені зміни до постанов Правління НБУ від 13 грудня 2016 року № 410 “Про врегулювання ситуації на грошово- кредитному та валютному ринках України“ (далі – постанова № 410) та від 13 грудня 2017 року № 129 “Про запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов’язкового продажу таких надходжень” (далі – постанова № 129).

Прийняттям постанови № 31 Національний банк продовжив поступове пом’якшення адміністративних обмежень, а саме:

 1. НБУ розширив можливості банків для проведення власних операцій з іноземною валютою на міжбанківському ринку. З 30 березня 2018 року припинила діяти вимога щодо розміру дозволеного сальдо купівлі-продажу банками іноземних валют та банківських металів протягом одного робочого дня в 1% від розміру регулятивного капіталу (пп.2 п. 6 постанови № 410 виключено) та скасовані заходи впливу за її порушення;
 2. НБУ продовжив послаблення обмежень на дострокове погашення українськими компаніями зовнішніх кредитів та позик в іноземній валюті. Резиденти - позичальники зможуть здійснювати дострокове погашення таких кредитів і позик, якщо у їх реалізації (шляхом кредитування, страхування, гарантування або поручительства) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним із акціонерів якої є іноземна держава або іноземний банк з акціонером – іноземною державою (аб. 11 пп. 1 п.6 постанови № 410);
 3. НБУ продовжив розширювати перелік операцій бізнесу, на надходження за якими не поширюється вимога щодо обов’язкового продажу. В подальшому компанія-резидент зможе не здійснювати обов’язковий продаж коштів, які надійшли за кредитом чи позикою, якщо у їх реалізації (шляхом кредитування, страхування, гарантування) повністю або частково бере участь іноземна особа, одним з акціонерів якої є іноземна держава. При цьому даний виняток розповсюджується лише на ті випадки, коли зазначена іноземна держава має офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) (п. 2 постанови № 129 доповнено пп. 18 даного змісту);
 4. НБУ спростив для бізнесу перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення платежів, пов’язаних із процесами судочинства. Резиденти – боржники, які мають індивідуальну ліцензію на перерахування коштів за кордон, зможуть без обмежень за сумою перераховувати за межі України валюту на виконання судових рішень, рішень міжнародних комерційних арбітражів чи задоволення вимог осіб щодо виконання судових або арбітражних рішень, вимог про стягнення судових, виконавчих або адміністративних зборів, а також витрат судового та виконавчого проваджень, що покладаються на особу боржника згідно законодавства іноземної держави. Іноземна держава, про яку йдеться у даному випадку, має належати до країн, що мають офіційну рейтингову оцінку не нижче категорії А, підтверджену в бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) (пп. 20 п. 6 постанови № 410).

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що НБУ змінив для банків ліміти відкритої валютної позиції. З 01.05.2018 ліміт загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Л13-1) буде збільшено з 1% до 3%, ліміт загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Л13-2) – зменшено з 10% до 8%.(1 абзац пп.8 п.6 постанови № 410 з 01.05.2018 виключено, рішення Правління НБУ № 184-рш від 29.03.2018 «Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку»).

Про валютні e-ліцензії

Національний банк України запроваджує спрощену систему надання індивідуальних ліцензій, що затверджено Постановою Правління НБУ № 54 від 15 червня 2017 року “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.

Відтепер, українці  зможуть перераховувати валюту за кордон на підставі електронних індивідуальних ліцензій.

Національний  банк України запроваджує видачу українцям валютних ліцензій в  електронній формі. Фізичні особи (крім підприємців) зможуть отримувати електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через уповноважені банки. На підставі е-ліцензій фізична особа зможе протягом одного календарного року перерахувати іноземну валюту за кордон на  загальну суму до 50 000 доларів США (в еквіваленті).

Скористатися е-ліцензіями в межах встановленого ліміту фізичні особи зможуть для здійснення 3-х видів валютних операцій:

 • для інвестицій за кордон;
 • з розміщення коштів на власних рахунках за межами України,
 • з метою виконання зобов’язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Для надання е-ліцензій та збору інформації про використання встановленого ліміту Національний  банк запроваджує автоматизовану інформаційну системи “Реєстр індивідуальних  ліцензій на здійснення фізичними особами валютних операцій” (АІС).

Щоб отримати е-ліцензію фізична особа має звернутися в будь-який уповноважений банк, в якому вона має відкритий власний рахунок, та подати такі документи (у паперовій або електронній формі):

 • заяву до НБУ про видачу е-ліцензії,
 • документи, що свідчать про наявність у цієї фізичної особи доходів у сумі, достатній для здійснення переказу коштів на підставі е-ліцензії,
 • оригінали або копії документів, що підтверджують мету здійснення переказу з України (крім випадку переказу коштів на власний рахунок).

В свою чергу, уповноважений банк за умови відповідності поданої заявником інформації надсилає до Національного банку запит в електронному вигляді засобами АІС для видачі цій особі е-ліцензії. На підставі такого запиту Національний банк в автоматизованому порядку видає фізичній особі е-ліцензію шляхом унесення облікового запису до АІС, про що банк повідомляє клієнта.

Така спрощена система надання індивідуальних ліцензій полегшить та прискорить проведення  фізичними особами відповідних валютних операцій. Водночас, за оцінками Національного банку, обсяг таких операцій не буде мати суттєвого впливу на  стан валютного ринку.

Фізичні особи зможуть скористатися нею з 3 липня 2017 року.

Отримати е-ліцензії на перерахування іноземної валюти за кордон для здійснення окремих валютних операцій через ПРАВЕКС БАНК...
Для позичальників Банку
Для вкладників Банку
Закон України "Про валюту і валютні операції"
Нові правила валютно-обмінних операцій