Документи для відкриття депозитного рахунку

 • Установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення)
 • Документи, що підтверджують повноваження особи, яка відкриває рахунок:

- протокол/рішення про обрання на посаду, наказ про призначення на посаду, контракт, довіреність на право відкриття/розпорядження депозитним рахунком та укладання договору тощо;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків.

 • Схематичне зображення структури власності (розкриття структури власності та встановлення всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників).
 • Додаткові документи, якщо юридична особа пов’язана з публічним діячем  
 • Додаткові документи для юридичних-осіб нерезидентів  
 • Опитувальник (за формою Банку).

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності Банк має право витребувати від Клієнта додаткові документи та/або відомості, в тому числі необхідні для здійснення процедури ідентифікації, верифікації та вивчення відповідно до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку. Документи, надані Клієнтом на час їх подання повинні бути чинними (дійсними) та їх оформлення має відповідати вимогам законодавства України. Копії документів повинні бути засвідчені в установленому законодавством України порядку. Документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, подані для відкриття рахунків, повинні бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законами України або міжнародним договором України, а їх копії повинні бути нотаріально засвідченими.


Примітка 1:

 • якщо установчий документ був зареєстрований до 01.01.2016 року, тоді подається його копія (засвідчена нотаріально) або його оригінал.  Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають; 
 • якщо установчий документ був зареєстрований починаючи з 01.01.2016 року або до установчого документу юридичної особи внесені зміни після 01.01.2016 року, при цьому установчий документ оприлюднений на порталі електронних сервісів - такий установчий документ представником юридичної особи до Банку не подається. У такому випадку юридична особа надає відповідний код доступу, з метою отримання Банком діючої редакції установчого документу, що оприлюднений на порталі електронних сервісів;
 • юридична особа у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, яке створено на підставі модельного статуту, замість установчого документу подає копію рішення про створення товариства або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками, засвідченого нотаріально або уповноваженим працівником Банку за наявності оригіналу. 
 • юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.

Примітка 2:

 • якщо юридична особа пов’язана з публічним діячем, додатково подаються документи, що підтверджують джерела походження коштів клієнта, активів та прав на такі активи (джерела статків). Якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи є публічний діяч, близька або пов’язана з публічним діячем особа, необхідно надати документи (інформацію), що підтверджують джерела походження активів, прав на такі активи (джерела статків) фізичної особи – кінцевого бенефіціарного власника (контролера). 

Примітка 3:

 • юридичні особи-нерезиденти додатково подають: копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи або документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідченої в установленому законодавством України порядку. Дата видачі вказаного витягу або реєстраційного посвідчення повинна бути не пізніше поточного року. Якщо документ був виданий минулого року, то необхідно подати Довідку в довільній формі про відсутність змін у реєстрації юридичної особи; 
 • юридичні особи – нерезиденти, які на території України займаються підприємницькою діяльністю, додатково подають форму 34-ОПП про реєстрацію в податкових органах; 
 • юридичні особи - нерезидент, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково подають копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи - нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску.