Депозитарні послуги

До уваги клієнтів  Депозитарної установи!

 • Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКС БАНК» повідомляє про затвердження з 20.02.2019 року нових тарифів на депозитарні операції з цінними паперами для фізичних і юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).
 • Клієнтам (депонентам), з якими договір про відкриття рахунку в цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) було укладено до набуття  чинності рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085, від 26.05.2016 №590, від 07.03.2017 №148, від 07.09.2017 року №673 (далі – рішення Комісії), необхідно  привести Договори у  відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про  обслуговування рахунку в цінних  паперах, шляхом внесення змін до існуючих  Договорів. Для укладення договору про внесення змін до Договору необхідно  звернутись до відділу зберігання цінних паперів за телефоном (044) 521-02-67,  або за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.
 • АТ «ПРАВЕКС БАНК» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 286534, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2297, строк дії ліцензії з 12.10.2013 – необмежений.

 Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКС БАНК» пропонує клієнтам наступні послуги:

 • відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);
 • депозитарне обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах, облік прав на цінні папери;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків власникам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;
 • виплата доходів за цінними паперами;
 • депозитарне обслуговування обігу державних цінних паперів (ОВДП);
 • інформаційне обслуговування (надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунках);
 • консультаційні послуги щодо обліку прав власності на цінні папери.

Переваги обслуговування у Депозитарній  установі АТ «ПРАВЕКС БАНК»:

 • висока репутація і високий рівень надійності банку;
 • відкриття рахунків та обслуговування обігу цінних паперів клієнтів у повній відповідності із законодавством і нормативними вимогами;
 • повне і своєчасне виконання умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та розпоряджень клієнтів;
 • своєчасне і точне відображення в системі обліку розпоряджень клієнта на проведення депозитарних операцій;
 • недопущення нецільового використання активів;
 • своєчасне перерахування доходів по цінним паперам;
 • не розголошення інформації щодо клієнтів, належних їм цінних паперів та операцій з ними;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

 

До  уваги клієнтів Депозитарної установи!

У зв‘язку з набранням чинності 12.10.2013 р. Закону України «Про депозитарну систему України» та прийняттям НКЦПФР Рішення від 06.08.2013 р. №1412 «Про затвердження вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», виникла необхідність внести зміни у діючі договори про відкриття рахунку в цінних паперах або укласти договори у новій редакції. З метою приведення договірних відносин у відповідність з вказаними нормами законодавства АТ «ПРАВЕКС БАНК» запрошує Вас для оформлення відповідних додаткових угод або договору.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до відділу зберігання цінних паперів за телефоном: (044) 521-02-67.


На Засіданні Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» №37_17.3 від 03.11.2017 прийнято рішення припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарною установою ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи з 01 грудня 2017 року та здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

За підсумками розгляду заяви та документів, наданих ПРАВЕКС БАНКом на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення від 18.01.2018 № 20 про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 286535 від 08.10.2013, виданої на підставі рішення Комісії від 08.10.2013 № 2297 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРАВЕКС-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360920; місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), на підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 816.


За додатковою інформацією звертайтеся:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2

Відділ зберігання цінних паперів департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Тел./факс: (044) 521-02-67, e-mail: dib_gukib@pravex.ua

Завантажити 

Тарифи на депозитарні операції.pdf

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ ПРАВЕКС БАНК.pdf