Загальна інформація

На сьогоднішній день чинним законодавством передбачена можливість залучення резидентами України (як юридичними особами, так і фізичними особами - громадянами України) коштів в іноземній валюті від нерезидентів за договорами кредитів і позик (також допускаються безвідсоткові договори). Іноземна валюта, що надійшла за такими договорами, не підлягає обов'язковому продажу. 

Фізичні особи мають можливість використовувати залучені кошти:

  • Для здійснення розрахунків з нерезидентами за власними зобов'язаннями (оплата товарів, робіт, послуг);
  • Для продажу іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України з подальшим зарахуванням коштів на власний поточний рахунок з метою використання гривні на території України в готівковій або безготівковій формі.

Порядок залучення коштів за такими договорами передбачає їх обов'язкову реєстрацію в НБУ та проведення операцій (отримання грошових коштів, повернення їх, перерахування відсотків, оплата комісій тощо, звітність) тільки через банк, який погодився взяти на обслуговування подібний договір. За бажанням, клієнт зможе перевести вже зареєстрований договір на обслуговування до іншого банку (незалежно від того чи вже отримані кошти чи ще ні).

Для прийняття банком рішення про згоду обслуговувати операції за договором, необхідно надати на розгляд:

  1. Лист на ім'я Голови Правління з проханням прийняти на обслуговування договір.
  2. Договір з усіма доповненнями і додатками.
  3. Повідомлення про договір.

Консультації щодо прийняття на обслуговування та реєстрації договорів можна отримати по телефону 0 (44) 201-17-45.