image

Купівля валюти на депозит

Стати клієнтом без відвідування Банку

Ви вмієте зразково планувати та прагнете отримати максимальний прибуток із найменшими витратами? ПРАВЕКС БАНК пропонує Вам депозит «Класика» – з найвищою процентною ставкою та виплатою відсотків наприкінці строку депозиту. Наші максимальні ставки – Ваш максимальний дохід від розміщення коштів. 

Переваги: 

Умови: 

ПРАВЕКС КЛАСИКА (з купівлею валюти) 

В доларах США


В Євро

Проценти виплачуються в день завершення вкладу,  
без дострокового повернення 
Строк вкладу, днів
93

1,00%


0,50%

Курс купівлі валюти онлайн

Оформити послугу!  

 Увага! Попередження! 

  1. У разі користування банківською послугою можливе настання наслідків, передбачених договором та законодавством:
    • Банк повертає вклад із настанням строку повернення, а якщо умовами договору передбачено право Клієнта на дострокове повернення вкладу, наступного операційного дня після отримання заяви Клієнта про таке повернення і лише у повній сумі вкладу. У разі дострокового повернення вкладу проценти обчислюються за ставкою, установленою Банком для випадку дострокового повернення вкладу за продуктом, на умовах якого укладено договір, що діяла на дату укладення договору або останнього подовження строку вкладу (якщо відбулося подовження), і (якщо Банк не погодився на інше) виходячи з суми вкладу без урахування капіталізованих процентів. Банк утримує суму зайво виплачених процентів із сум процентів і вкладу, що підлягають виплаті.
    •  дохід, отриманий від вкладних (депозитних) операцій, підлягає оподаткуванню відповідно до законодавства.
  2. У разі порушенні Клієнтом зобов'язань за договором про надання банківської послуги Банк згідно з умовами договору та вимогами законодавства України має право затримати, відмовити у здійсненні операції, наданні банківської послуги.
  3. Можливі наслідки для клієнта в разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту). Якщо після закінчення строку розміщення вкладу Банк не має можливості виплатити вклад або проценти, ця сума не є вкладом на вимогу і Банк зберігає її на рахунках, визначених Банком, як суму до виплати Клієнту. За цей період проценти на цю суму не виплачуються, якщо Банк не погодився на інше.
  4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
  5. Банк не має права вносити зміни до договору в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
  6. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.

Договір комплексного обслуговування фізичних осіб 

Калькулятор

Депозитний
Сума:
1
1
Термін:
1
1
Розрахунковий лист
Нараховані відсотки:
0
Всього отримаєте:
0