Звернення Голови Правління АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлуки Корріаса

23.03.2020


Шановні клієнти!

Нашою головною цінністю у цей непростий час є ваша безпека, здоров’я та можливість покластися на нас як на вашого фінансового партнера. Як Голова Правління звертаюсь до вас, щоб завірити, що ПРАВЕКС БАНК постійно слідкує за розвитком ситуації та дотримується всіх рекомендацій задля забезпечення безперервності роботи Банку, вашої безпеки та безпеки співробітників банку.

Згідно порад МОЗ України та інших мір, що прийняті керівництвом країни, ми закликаємо вас залишатися вдома, користуватися онлайн банкінгом та, по можливості, не відвідувати відділення банку з метою уникнення зайвих контактів.

Щодо забезпечення здійснення операції саме у відділеннях – зараз більшість відділень працює, але деякі ми будемо поступово тимчасово закривати, забезпечуючи можливість їх відвідування раз на тиждень чи за записом через контакт-центр Банку - постійний список відділень та режим їх роботи ми постійно оновлюємо на сайті Банку.

Наші відділення щоденно дезінфікуються, провітрюються, працівники забезпечені масками, рукавичками та антисептиками, проведені розмежувальні лінії, щоб допомогти Вам дотримуватися дистанції. У відділенні обслуговуються не більше 3-х клієнтів одночасно, лише в масках та на дистанції.

Ми не вводимо обмежень на купівлю валюти через касу, але все ж рекомендуємо робити це онлайн. Ми не обмежуємо видачу ваших коштів, навіть якщо ми будемо вимушені задля безпеки тимчасово закривати ряд відділень, у вас буде можливість за необхідності отримати необхідний сервіс.

Ми перевели більшість працівників на дистанційну роботу і забезпечуємо безперервність процесів і безпеку одночасно.

Зараз перед нашим суспільством стоїть непростий виклик, але я впевнений, що наші спільні зусилля з протидії поширення вірусу - це головний ключ до перемоги. Отже, бережіть себе та ваших близьких, залишайтесь вдома, і крок за кроком ми повернемося з вами до звичного стилю нашого життя.

__

Dear clients!

Our main value in this difficult time is your safety, health and the ability to rely on us as your financial partner. As the Chairman of the Management Board, I appeal to you ensuring that Pravex Bank constantly follows the situation and adheres to all the recommendations to ensure the continuity of the bank processes and the safety of you and our bank staff.

According to the Ministry of Health of Ukraine advice and other measures taken by the country's government, we urge you to stay home, use online banking and, if possible, avoid visiting branches to avoid unnecessary contact.

As for the operations in the branches, currently most of the branches are working, but we will gradually and temporarily close some of them, enabling them to visit once a week or by appointment through the contact center - a permanent list of branches and their operating mode we constantly update on the bank's website.

Our branches are daily disinfected, aerated, the workers are provided with masks, gloves and antiseptics, demarcation lines are drawn helping you keep a distance. Branches serve no more than 3 clients at a time, only in masks and at a distance.

We do not impose restrictions on currency purchases through the cashier, but we still recommend doing it online. We do not limit the issuance of your funds, even if we need to temporarily close a number of the branches for safety, you will have the opportunity to receive a service if it is necessary.

We have transferred most of our employees to remote work and can ensure process continuity and safety at the same time.

Now our society faces a significant challenge, but I believe that our joint efforts to combat the spread of the virus are key to a victory. Thus, take care of yourself and your loved ones, stay home, and step by step we will return together to the usual lifestyle.

print Надрукувати сторінку