Внесок відкритої науки у боротьбу з коронавірусом. Група Intesa Sanpaolo аналізує та поширює наукові публікації про Covid-19

Обчислювальна епідеміологія та біологія, штучний інтелект, машинне навчання та візуалізація даних - роблять важливий внесок у моніторинг та управління пандемією Covid-19. З огляду на це, Інноваційний Центр групи Intesa Sanpaolo проаналізував безліч публікацій на тему Covid-19, створених завдяки діяльності нових наукових дисциплін, які надають фундаментальне значення в управлінні кризовими ситуаціями, сприяючи міжнародному та міждисциплінарному співробітництву.

Міждисциплінарні команди Інноваційного Центру – експерти з економіки, інженерного менеджменту, електронної інженерії, інформатики, фізики, біології та цифрової графіки, щодня працюють з найновішими науково-технічними інноваціями. Останніми тижнями вони виділили найзначніші дослідження в галузі боротьби з Covid-19, що дають поштовх відкритій науці більше обмінюватися даними, випускати публікації та навчальні курси.

За цих обставин, Інноваційний Центр стає ідеальною структурою для співпраці з науковцями та лікарями, та для координованого подолання надзвичайних ситуацій. Насправді, Штучний інтелект перетинає різноманітні дані, від телефонного зв’язку до супутникових спостережень, щоб отримати найточніші демографічні схеми щодо інфекцій: є лікарні, які таким чином передбачають піки прибуття нових пацієнтів, а інші швидко визначають ступінь тяжкості пацієнтів.

До цього додається "візуалізація даних", графічне та інтерактивне представлення даних. Навіть роботи-гуманоїди можуть допомогти. Вони можуть легко пересуватися в небезпечних районах і, що не менш важливо, можуть надати психологічну підтримку пацієнтам. Наприклад, з'єднавши їх із рідними вдома.

Нижче добірка публікацій про коронавірус: The contribution of open science in the fight against Coronavirus
Computational epidemiology and biology, artificial intelligence, machine learning and data visualization provide important contributions for the monitoring and management of the Covid-19 pandemic. With this awareness, Intesa Sanpaolo Innovation Center has analyzed a lots of publications on Covid-19, created thanks to the contribution of new scientific disciplines that are proving to be of fundamental importance in crisis management, facilitating international and interdisciplinary collaboration.

The interdisciplinary teams of the Innovation Center - with experts in economics, management engineering, electronic engineering, computer science, physics, biology and digital graphics - who work daily with the latest scientific and technological innovations, in recent weeks have highlighted the most significant studies in the fight at Covid19, showing how the spread of the virus is improving the way of 'doing science', giving a strong boost to open science, with a marked increase in data sharing (open data), publications (open pubblication) and training courses (open educational source).

In this circumstance, the Innovation Center is proving to be an ideal structure for collaborating with scientists and doctors and dealing with the emergency in a coordinated way. In fact, Artificial Intelligence crosses heterogeneous data, from telephone cells to satellite observations to obtain hyper-precise demographic schemes on infections: there are hospitals that in this way foresee the arrival peaks of patients, while others quickly identify the severity of the patients.

Added to this, there is the "data visualization", the graphic and interactive representation of the data. Even humanoid robots can help. They can move easily in areas at risk and, no less important, they can bring psychological support to patients. For example by connecting them with relatives at home.

Please, find below a selection of publications on Coronavirus:

Довідка
ПРАВЕКС БАНК є частиною групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), провідної банківської групи в Єврозоні, яка є лідером в Італії в усіх сферах бізнесу (роздрібний, корпоративний та управління активами) та присутня у всьому світі.
ПРАВЕКС БАНК працює на ринку з 1992 року і обслуговує українських клієнтів протягом 27 років. Банк надає весь спектр банківських послуг роздрібним, корпоративним та інституційним клієнтам.
Intesa Sanpaolo надає послуги 11,8 мільйонам клієнтів через мережу з понад 3 800 філій в Італії з часткою ринку не нижче 12% у більшості італійських регіонів. Група має стратегічну міжнародну присутність, що нараховує близько 1 000 відділень та 7,2 мільйонів клієнтів, включаючи дочірні компанії, які працюють в комерційному банкінгу в 12 країнах Центральної Східної Європи та Близького Сходу та Північної Африки, та міжнародну мережу спеціалістів для підтримки корпоративних клієнтів через 25 країн, зокрема на Близькому Сході та Північній Африці та в тих районах, де найбільш активні італійські компанії. 

Назад
Надрукувати сторінку