Важливе повідомлення щодо перенайменування Банку

29.03.2018


Важливе  повідомлення!

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вас про те, що з 28 березня 2018 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (скорочена назва - ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК») перейменовано на

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК»

(скорочена назва – АТ «ПРАВЕКС БАНК»)

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» є правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК».

Зазначені зміни в найменуванні юридичної особи було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у встановленому Законом порядку.

Місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, банківські реквізити залишаються без змін.

Просимо врахувати зазначені зміни при надсиланні будь-яких документів до Акціонерного товариства «ПРАВЕКС БАНК».

За більш детальною інформацією та для отримання консультацій просимо звертатися до відділень Банку або за телефоном Контакт-центру 0 800 500 450.

З повагою,

Ваш ПРАВЕКС БАНК.

Завантажити Важливе повідомлення_Important notification.pdf

_

Important notification!

Dear clients!

We would like to inform you that on 28.03.2018 “PRAVEX-BANK” Public Joint-Stock Company Commercial Bank (short name – “PRAVEX-BANK” PJSCCB) was renamed to

“PRAVEX BANK”  Joint-Stock Company 

(short name –  “PRAVEX BANK” JSC)

“PRAVEX BANK” Joint-Stock Company is a legal successor of all the rights and obligations of “PRAVEX-BANK” Public Joint-Stock Company Commercial Bank.

The amendments to name of the legal entity were introduced to the Unified Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs in pursuance with the procedure, established by the laws.

Registered office, registration number of the legal entity, banking details remain the same.

We kindly request you to mind the amendments when sending any documents to “PRAVEX BANK” Joint-Stock Company.

For more information please contact the Bank branches or call the Contact Center 0 800 500 450.

Best regards,

Your PRAVEX BANK.

Downloand Важливе повідомлення_Important notification.pdf

print Надрукувати сторінку