Стійка рентабельність та стабільний капітал - сильні сторони італійської групи Інтеза Санпаоло, до якої належить ПРАВЕКС БАНК

20.08.2018


На засіданні Ради Директорів Інтеза Санпаоло затверджено консолідовану фінансову звітність Групи Інтеза Санпаоло за перше півріччя 2018 року станом на 30 липня 2018 року.

Результати першого півріччя 2018 року підтверджують сильні сторони Групи – стійку рентабельність та стабільний капітал, що є свідченням надійної та добре диверсифікованої бізнес-моделі, сфокусованої на управлінні капіталом і забезпеченні його безпеки в рамках орієнтованості на клієнтів, включаючи залучення активів клієнтів на суму приблизно в 1 трлн. євро і фінансову діяльність, яка забезпечує хеджування від впливу волатильності ринку.

Піврічні результати Групи показують, що вона твердо стоїть на шляху до досягнення результатів, визначених у плані розвитку на 2018-2021 роки, зокрема, на те, щоб за підсумками 2018 року збільшити чистий прибуток, який в 2017 році склав 3,8 млрд євро.

Операційні доходи (operating  income) за підсумками 2-го кварталу 2018 року склали 4,604 млн. євро, зменшившись на 4,3% у порівнянні з 1-м кварталом 2018 року, а за підсумками першого півріччя 2018 року склали 9,416 млн. євро, збільшившись на 6,1% у порівнянні з першім півріччям 2017 року.
Операційні витрати (operating  costs) за підсумками 2-го кварталу 2018 року склали 2,306 млн. євро, збільшившись на 0,1% у порівнянні з 1-м кварталом 2018 року, а за підсумками першого півріччя 2018 року склали 4,610 млн. євро, зменшившись на 3,4% у порівнянні з першим півріччям 2017 року.
Операційна маржа (operating  margin) за підсумками 2-го кварталу 2018 року склала 2,298 млн. євро, зменшившись на 8,4% у порівнянні з 1-м кварталом 2018 року, а за підсумками першого півріччя 2018 року склала 4,806 млн. євро, збільшившись на 17% у порівнянні з першим півріччям 2017 року.
Валовий прибуток (gross  income) за підсумками 2-го кварталу 2018 року склав 1,576 млн. євро у порівнянні з 1,977 млн. євро в 1-му кварталі 2018 року, а за підсумками першого півріччя 2018 року склав 3,553 млн. євро у порівнянні з 2 916 млн. євро в першому півріччі 2017 року.
Чистий прибуток (net incomeза підсумками 2-го кварталу 2018 року склав 927 млн. євро у порівнянні з 1 252 млн. євро в 1-му кварталі 2018 року, а за підсумками першого півріччя 2018 року склав 2,179 млн. євро у порівнянні з 1,738 млн. євро в першому півріччі 2017 року.
Коефіцієнт достатотності  капіталу склав в першому півріччі 2018 року:

13,6% по повній основі (fully loaded);

13,4% по перехідній основі (phased in).

Для довідки:

АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза  Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп  Єврозони і є лідером в Італії за усіма напрямками банківської діяльності  (роздрібний, корпоративний сегменти та управління фінансами). Станом на 30 червня 2018 мережа Групи Інтеза Санпаоло нараховує 5 659 відділень, з яких 4 531 розташовані в Італії і 1 128 за кордоном. Загальна чисельність працівників 94 829.

print Надрукувати сторінку