Надзвичайна ситуація через коронавірус: Intesa Sanpaolo надає 15 мільярдів євро для надання підтримки італійським компаніям

Турін, Мілан, 17 березня 2020 р. - Підтримка італійських компаній, коли вони стикаються з глобальною надзвичайною ситуацією в умовах пандемії коронавірусу, гарантуючи їхню безперервність та продуктивність, щоб забезпечити основу для їх відновлення: це мета Intesa Sanpaolo - надання 15 мільярдів євро малим та середнім підприємствам через нові надзвичайні заходи.

Мета - підтримка компаній усіх галузей, забезпечуючи ліквідність, необхідну для подолання економічної фази кризи. Ці заходи спрямовані на те, щоб надати можливість компаніям справлятися з виплатами, незважаючи на прогресивне скорочення або навіть відсутність обороту, захищаючи тим самим робочі місця.

Intesa Sanpaolo впроваджує два заходи - які можна використовувати окремо або комбіновано - на загальну суму 15 мільярдів євро, які передбачають:

Ці нові ініціативи Інтези Санпаоло є додатковими до мораторію, оголошеного 24 лютого, з призупиненням розстрочки на існуючі позики на 3 місяці (на основну частину або на весь внесок), який може бути продовжений на додаткові 3 - 6 місяців залежно від тривалості надзвичайної ситуації з пов’язаної з коронавірусом.

В даний час операції з фінансування можуть бути здійсненні віддалено, шляхом обміну інформацією та документами безпосередньо між замовником та менеджером Intesa Sanpaolo. Цей процес стосується лише існуючих клієнтів, які надали згоду на конфіденційність.

"Ми зобов'язані у цій фазі надзвичайної ситуації скористатися всіма нашими ресурсами, надати максимальну підтримку італійським компаніям і дозволити їм, як тільки вони подолають поточні труднощі, якнайшвидше відновити роботу", - прокоментував Карло Мессіна, Голова Правління Інтеза Санпаоло.

Ми використовуємо значні ресурси, що рівні майже одному відсотку ВВП. Ми можемо це зробити, тому що група Intesa Sanpaolo має великі масштаби, міцність та широку присутність, які дозволяють проводити надзвичайні втручання по всій країні, надаючи підтримку всім підприємствам. Регіональне управління завдяки професіоналізму наших людей та широкому авторитету, який вони мають у наданні кредитів, забезпечить оптимальну ефективність цих заходів.

Карло Мессіна підсумував: "Нашою метою є захист цінності італійської продукції, досконалості наших ланцюгів виробництва та міцності нашого експорту. Ми впевнені, що навички та стійкість італійських підприємців дозволять нашим галузям швидко відновити свою позицію та відновитись із сильної позиції після завершення кризи».

_

CORONAVIRUS EMERGENCY: INTESA SANPAOLO PROVIDES €15 BILLION IN IMMEDIATE SUPPORT TO ITALIAN COMPANIES 

 

The goal is to support companies from all industries, providing the liquidity needed to overcome the economic phase of the crisis. The measures are aimed at enabling companies to cope with payments, despite the progressive reduction or even absence of turnover, thus protecting jobs.

Intesa Sanpaolo is providing two measures - that can be used singly or in combination - for a total of €15 billion, that provide:

These new initiatives by Intesa Sanpaolo are in addition to the moratorium announced on February 24, with the suspension of installments on existing loans for 3 months (for the principal portion only or for the entire installment) which can be extended for an additional 3 to 6 months depending on the duration of the Coronavirus emergency.

 Currently, financing operations can be requested remotely, through the exchange of information and documents directly between the customer and the Intesa Sanpaolo relationship manager. This process applies only to known customers who have provided privacy consent.

"We have a duty in this phase of extreme urgency to commit every resource, to give maximum support to Italian companies and allow them, once they’ve overcome the current difficulties, to relaunch as soon as possible”, commented Carlo Messina, CEO of Intesa Sanpaolo. 

“We are deploying significant resources, equal to almost one percent of GDP. We can do this because Intesa Sanpaolo has the size, solidity and widespread presence that enable extraordinary interventions throughout the country, giving support to all businesses. The regional management, thanks to the professionalism of our people and the broad authority they have in providing credit, will ensure the optimal effectiveness of these measures.”

Carlo Messina concluded: “Our goal is to safeguard the value of Made in Italy, the excellence of our value chains, and the strength of our exports. We are certain that the skills and resilience of Italian entrepreneurs will enable our industries to quickly regain ground and relaunch from a position of strength following this crisis.”


Для довідки:

ПРАВЕКС БАНК є частиною групи  Інтеза Санпаоло   (Intesa Sanpaolo), провідної банківської  групи в Єврозоні, яка є  лідером  в Італії в усіх сферах бізнесу  (роздрібний, корпоративний та управління  активами) та присутня у всьому світі. 

ПРАВЕКС БАНК працює на  ринку з 1992 року і обслуговує українських клієнтів протягом 27 років. Банк надає весь спектр   банківських послуг роздрібним, корпоративним та інституційним клієнтам. 

Intesa Sanpaolo надає послуги 11,8 мільйонам клієнтів через мережу з понад 3 800  філій в  Італії з часткою ринку не нижче 12% у більшості італійських   регіонів. Група має стратегічну міжнародну присутність, що  нараховує  близько 1 000 відділень та 7,2 мільйонів  клієнтів,  включаючи дочірні  компанії, які працюють  в  комерційному  банкінгу в 12 країнах Центральної  Східної Європи та Близького Сходу та Північної Африки, та  міжнародну  мережу   спеціалістів  для підтримки корпоративних клієнтів через 25 країн, зокрема на Близькому Сході та Північній Африці та в тих районах, де найбільш  активні італійські компанії.

Назад
Надрукувати сторінку