Група Intesa Sanpaolo пожертвувала 100 мільйонів євро на вирішення надзвичайної ситуації пов’язаної з розповсюдженням COVID-19 в Італії

18.03.2020

До 5 мільярдів євро пожертвування також буде надано сім'ям та підприємствам, які зіткнулися з проблемами ліквідності внаслідок вірусної кризи.

Голова Правління Інтеза Санпаоло Карло Мессіна оголосив про підтримку у своєму інтерв'ю, опублікованому в італійській газеті Corriere della Sera. "Ми готові пожертвувати до 100 мільйонів євро ... багато що можна зробити", - сказав Карло Мессіна.«Ми прагнемо забезпечити заклади інтенсивної терапії, збільшивши кількість лікарняних ліжок з 5 000 до 7 500 ... Додаткові ресурси можуть бути використані для створення польових лікарень та придбання медичного обладнання. Ми хочемо зробити внесок, що суттєво допоможе вирішенню надзвичайної ситуації та структурно зміцнить систему охорони здоров'я Італії ", - додав він.

Intesa Sanpaolo також розпочинає кампанію зі збору коштів, яка дозволяє клієнтам Банку пожертвувати гроші безпосередньо на вирішення надзвичайної ситуації. 

Мессіна також вважає, що криза COVID-19 створює гостру нестачу ліквідності для багатьох італійських компаній та домогосподарств.

«Компанії повинні мати можливість платити працівникам та постачальникам, їм потрібна ліквідність. Необхідно вжити надзвичайні заходи», - сказала Мессіна. «Починаючи з наступного тижня, ми запровадимо 18-ти місячні позики на загальну суму до 5 мільярдів євро, із шістьма місяцями попередньої амортизації для підтримки бізнесу. Щонайменше 1 мільярд євро піде на туризм - сектор, який зазнав найбільшого впливу кризи. Якби [італійський] уряд надав державну гарантію на нові позики, ця цифра б могла вирости до 10 мільярдів євро ", - зазначив він.

Ці ініціативи є доповненням до раніше оголошених заходів, які включають призупинення іпотечних і позикових платежів для сімей та компаній, що постраждали від кризи пов’язаної з розповсюдженням коронавірусу, включаючи підприємства, що торгують з Китаєм.

Мессіна також висловив оптимізм щодо здатності Італії подолати негаразди.

«Ми сильна країна, у нас є виняткові компанії, світ любить нашу продукцію, а італійці мають заощадження у розмірі 10,5 трлн євро, що є одним з найвищих показників у світі. Правильно бути стурбованими [щодо COVID-19], але з впевненістю, що ми подолаємо цю ситуацію та повернемось до зростання ».

_

COVID: Intesa Sanpaolo has pledged a €100 million donation to address the COVID-19 health emergency in Italy. 

Up to €5 billion in favorable financing will also be made available to families and businesses that face liquidity problems as a result of the virus crisis.

CEO Carlo Messina announced the support in an interview published today in the Italian daily Corriere della Sera newspaper:

"We are ready to donate up to €100 million... a lot can be accomplished,” said Carlo Messina.

“We aim to strengthen intensive care facilities, bringing the number of beds available from 5,000 to 7,500... Additional resources can be used to create field hospitals and to purchase medical equipment. We want to make a contribution that substantially addresses the emergency and structurally strengthens Italy’s health system,” he added. 

Intesa Sanpaolo will also launch a fundraising campaign enabling the Bank’s customers to donate directly to address the health emergency.

Messina also believes the COVID-19 crisis is creating a liquidity crunch for many Italian companies and households. 

“Companies must be able to pay employees and suppliers, they need liquidity.  Extraordinary measures are required,” said Messina. 

“Starting next week, we will introduce 18-month loans for a total of up to €5 billion, with six months of pre-amortization, to support businesses.  At least €1 billion will go to tourism, the sector that has suffered the greatest impact. If the [Italian] government were to provide a public guarantee on new loans, the figure could rise to €10 billion,” he added. 

These initiatives are in addition to the previously announced measures that included the suspension of mortgage and loan installments for families and companies affected by the COVID-19 emergency, including businesses that trade with China.

Messina also expressed optimism for Italy’s ability to overcome adversity.  

“We are a strong country, we have exceptional companies, the world appreciates our products and Italians have savings of €10.5 trillion, one of the highest figures in the world. It is right to be concerned [about COVID-19] but with the certainty that we will overcome the emergency and return to growth.”


Для довідки:

ПРАВЕКС БАНК є частиною групи  Інтеза Санпаоло   (Intesa Sanpaolo), провідної банківської  групи в Єврозоні, яка є  лідером  в Італії в усіх сферах бізнесу (роздрібний, корпоративний та управління активами) та присутня у всьому світі. 

ПРАВЕКС БАНК працює на  ринку з 1992 року і обслуговує українських клієнтів протягом 27 років. Банк надає весь спектр   банківських послуг роздрібним, корпоративним та інституційним клієнтам. 

Intesa Sanpaolo надає послуги 11,8 мільйонам клієнтів через мережу з понад 3 800  філій в  Італії з часткою ринку не нижче 12% у більшості італійських   регіонів. Група має стратегічну міжнародну присутність, що  нараховує  близько 1 000 відділень та 7,2 мільйонів  клієнтів,  включаючи дочірні  компанії, які працюють  в  комерційному  банкінгу в 12 країнах Центральної  Східної Європи та Близького Сходу та Північної Африки, та  міжнародну  мережу   спеціалістів  для підтримки корпоративних клієнтів через 25 країн, зокрема на Близькому Сході та Північній Африці та в тих районах, де найбільш  активні італійські компанії.

print Надрукувати сторінку