Група Інтеза Санпаоло: результати стрес-тесту на рівні ЄС за 2018 рік

07.11.2018


Турин – Мілан, 2 листопада 2018  року –  до Групи Інтеза Санпаоло було застосовано вимоги Європейського Cоюзу щодо розширеного стрес-тестування за 2018 рік, що проводилося Європейською службою з банківського нагляду у співпраці з Банком Італії, Європейським Центральним Банком (ЄЦБ) та Європейською Радою з системних ризиків (ЄРСР).

Група Інтеза Санпаоло повністю визнає результати, які були оголошені сьогодні ЄБА стосовно застосування вимог Європейського Cоюзу щодо розширеного стрес-тестування.

Стрес-тестування за 2018 рік, що проводилося на рівні ЄС, не містить «порогового значення» тестування та розроблений для того, щоб використовуватися як важливе джерело інформації для цілей SREP (Supevisory Review and Evaluation Proccess). Результати допоможуть повноваженим органам здійснити оцінку здатності Групи Інтеза Санпаоло дотримуватися відповідних пруденційних вимог за сценаріями стресу.

Несприятливий сценарій стрес-тестування було розроблено ЄЦБ/ЄРСР, який покриває період тривалістю три роки (2018 – 2020 роки). Стрес-тестування проводилось із застосуванням статистичного припущення щодо балансової відомості станом на грудень 2017 року, в ньому не приймаються до уваги майбутні бізнес-стратегії та управлінські дії. Не слід вважати результати тестування в якості прогнозованих щодо прибутковості Групи Інтеза Санпаоло.

Показник базового капіталу Common  Equity Tier 1 (показник CET1), що випливає з стрес-тестування за 2020 рік,  останній рік, що розглядався в ході тестування, складає:

  • 13,04% по перехідній основі у відповідності з перехідними угодами на 2020 рік та 12,28% по повній основі, за базовим  сценарієм;
  • 10,40% по перехідній основі у відповідності з перехідними угодами на 2020 рік та 9,66% по повній основі, за базовим  сценарієм.

Ці показники порівнюються з початковими  значеннями 13,24% по перехідній основі та 11, 85% по повній основі станом на 31 грудня 2017 року, враховуючи вплив від першого впровадження МСФЗ 9.

Згідно з оцінками, показник  CET1, який виникає з стрес-тестування за 2020 рік за несприятливим сценарієм, складає  10,99% по перехідній основі та 10,26% по повній основі, якщо враховувати збільшення капіталу, що відбулося 11  липня 2018 року за Довгостроковим планом заохочення 2.0 LECOIP на 2018 – 2021 роки та переведення акцій  заощаджень в звичайні акції, що завершилося 7 серпня 2018 року, все інше залишається без змін.

Взаємодія з інвесторами                                                                       

+39 02 87943180                                                                                       

investor.relations@intesasanpaolo.com                                                      

Взаємодія з медіа

+39 02 87962326

stampa@intesasanpaolo.com

group.intesasanpaolo.com

Download English version Intesa Sanpaolo 2018 EU-Wide stress-test results.pdf

print Надрукувати сторінку