keyboard flowerpot mouse

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ

 • Від 50 000 до 750 000 грн
 • Річна процентна ставка від 15,99%
 • Реальна річна процентна ставка від 20,64%
 • Без застави, на будь-які споживчі цілі
 • Строком на 5 років

Умови отримання кредиту:

 • Довідка про доходи або форми ОК-5 чи ОК-7,
  Виписка по зарплатному рахунку

 • СУМА  ВІД 50 000 ГРН

 • Стаж роботи на останньому місці роботи не менше 6 місяців

 • КРЕДИТУВАННЯ:
  - КЛІЄНТИ БАНКУ ДО 750 000 ГРН*
  - ІНШІ ДО 500 000 ГРН

Попередження! 
1.У разі користування послугою споживчого кредиту клієнт повертає суму кредиту, сплачує комісії та проценти за користування ним відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
2. Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:
2.1. Пеня: За прострочення грошового зобов’язання (повернення кредиту, сплата процентів або комісій, інших платежів) Банк має право вимагати сплати пені за кожен день прострочення в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення, але не більше розміру, установленого законом.
2.2. Збитки: У випадку порушення Позичальником умов договору, недостовірності запевнень, наданих Позичальником або таких, що вважаються повтореними ним, він зобов’язаний відшкодувати Банку заподіяні збитки в повному обсязі понад суму неустойки, пені.
2.3. Інші заходи:
- за порушення окремих зобов’язань, передбачених договором, застосовується інший розмір процентної ставки, передбачений договором.
- у визначених договором випадках Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту.
унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
звернення стягнення на передане в заставу майно згідно із законодавством України та на інше майно Клієнта.
3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування.
 


Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв'язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов'язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов'язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом 5 робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

coffe

Разові витрати при оформленні кредиту:

Разова комісія, % від суми кредиту: 1,99%

Наявність пакету банківських послуг Famiglia: 2 500 грн/рік

Разове страхування життя позичальника - 4,99%

coffe coffe_foam

ЧЕКАЄМО НА ТВОЮ ЗАЯВКУ

notepad

(Сума має бути більшою, ніж 10 000 грн)

(Мінімальна сума кредиту складає 50 000 грн)

eraser

Назва опції

«Стандарт»

«Фамільний»

«Безготівковий»

Процентна ставка, % річних

33,99%

22,99%

18,99%

Процентна ставка для клієнтів Банку*, % річних

30,99%

19,99%

15,99%

Разова комісія, % від суми кредиту

1,99%

1,99%

1,99%

Щомісячна комісія, % від суми кредиту

0%

0%

0%

Обов’язкова наявність пакету FAMIGLIA

-

+

+

Разове страхування позичальника

-

4,99% 

2,99%

Термін надання кредиту:

Мін. строк 36 міс.
Макс. строк 60 міс.

Мін. строк 36 міс.
Макс. строк 60 міс.

Мін. строк 36 міс.
Макс. строк 60 міс.

Максимальна сума кредиту:

750 000 грн

750 000 грн

750 000 грн

* Клієнти, які за останні 84 місяці повернули не менш ніж 100 тис. грн. на тіло кредиту або отримують заробітну плату через ПРАВЕКС БАНК.

Сторінка не підтримується браузером

Сторінка не підтримується браузером

Ви користуєтеся застарілим браузером, який не підтримує сучасні веб-сторінки та загрожує вашій безпеці.

Будь ласка, встановіть сучасний браузер: