Інвестиційний банкінг

Основними принципами організації роботи Банку з корпоративними клієнтами є максимальне задоволення потреб кожного клієнта в банківських послугах й орієнтація на взаємовигідне співробітництво. Немає такої сфери бізнесу, де кваліфіковані менеджери Банку не змогли б запропонувати свою допомогу в налагодженні ефективної й прибуткової діяльності підприємства. Для кожної клієнтської групи банк розробив індивідуальний пакет обслуговування.

З іншого боку, Банк орієнтований на залучення фінансових ресурсів міжнародних й українських інвесторів для реалізації власних проектів і проектів клієнтів. Для чого, у рамках розвитку інвестиційного бізнесу, Банк пропонує ряд послуг для міжнародних й українських інвесторів.

Загальна інформація

Уже багато років банк є одним з найбільш динамічних й успішних банків України, має безперервну позитивну історію проходження міжнародного аудита й присвоєння рейтингів міжнародними агентствами, що є підтвердженням фінансової стабільності й інвестиційної привабливості.

З іншого боку, Банк орієнтований на залучення фінансових ресурсів міжнародних й українських інвесторів для реалізації власних проектів і проектів клієнтів. Для чого, у рамках розвитку інвестиційного бізнесу, Банк пропонує ряд послуг для міжнародних й українських інвесторів.

Депозитарні послуги

До уваги клієнтів  Депозитарної установи!

 • Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКС БАНК» повідомляє про затвердження з 20.02.2019 року нових тарифів на депозитарні операції з цінними паперами для фізичних і юридичних осіб (резидентів та нерезидентів).
 • Клієнтам (депонентам), з якими договір про відкриття рахунку в цінних паперах або договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (далі – Договір) було укладено до набуття  чинності рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) від 06.08.2013 №1412, від 24.06.2014 №807, від 24.07.2015 №1085, від 26.05.2016 №590, від 07.03.2017 №148, від 07.09.2017 року №673 (далі – рішення Комісії), необхідно  привести Договори у  відповідність до рішень Комісії та типової форми договору про  обслуговування рахунку в цінних  паперах, шляхом внесення змін до існуючих  Договорів. Для укладення договору про внесення змін до Договору необхідно  звернутись до відділу зберігання цінних паперів за телефоном (044) 521-02-67,  або за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.
 • АТ «ПРАВЕКС БАНК» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 286534, виданої за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.10.2013 № 2297, строк дії ліцензії з 12.10.2013 – необмежений.

 

Депозитарна установа АТ «ПРАВЕКС БАНК» пропонує клієнтам наступні послуги:

 • відкриття рахунків у цінних паперах для юридичних і фізичних осіб (резидентів та нерезидентів);
 • депозитарне обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах, облік прав на цінні папери;
 • обслуговування корпоративних операцій емітента цінних паперів: відкриття рахунків власникам, розміщення випуску цінних паперів на рахунках;
 • виплата доходів за цінними паперами;
 • депозитарне обслуговування обігу державних цінних паперів (ОВДП);
 • інформаційне обслуговування (надання депонентам виписок, довідок та іншої інформації стосовно цінних паперів на рахунках);
 • консультаційні послуги щодо обліку прав власності на цінні папери.

Переваги обслуговування у Депозитарній  установі АТ «ПРАВЕКС БАНК»:

 • висока репутація і високий рівень надійності банку;
 • відкриття рахунків та обслуговування обігу цінних паперів клієнтів у повній відповідності із законодавством і нормативними вимогами;
 • повне і своєчасне виконання умов договору про обслуговування рахунку у цінних паперах та розпоряджень клієнтів;
 • своєчасне і точне відображення в системі обліку розпоряджень клієнта на проведення депозитарних операцій;
 • недопущення нецільового використання активів;
 • своєчасне перерахування доходів по цінним паперам;
 • не розголошення інформації щодо клієнтів, належних їм цінних паперів та операцій з ними;
 • індивідуальний підхід до клієнтів.

 

До  уваги клієнтів Депозитарної установи!

У зв‘язку з набранням чинності 12.10.2013 р. Закону України «Про депозитарну систему України» та прийняттям НКЦПФР Рішення від 06.08.2013 р. №1412 «Про затвердження вимог до договору про обслуговування рахунку в цінних паперах», виникла необхідність внести зміни у діючі договори про відкриття рахунку в цінних паперах або укласти договори у новій редакції. З метою приведення договірних відносин у відповідність з вказаними нормами законодавства АТ «ПРАВЕКС БАНК» запрошує Вас для оформлення відповідних додаткових угод або договору.

Більш детальну інформацію можна отримати, звернувшись до відділу зберігання цінних паперів за телефоном: (044) 521-02-67.

На Засіданні Правління ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» №37_17.3 від 03.11.2017 прийнято рішення припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування депозитарною установою ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» без припинення депозитарної діяльності депозитарної установи з 01 грудня 2017 року та здійснити всі необхідні дії щодо завершення зазначеного виду депозитарної діяльності відповідно до укладених договорів та вимог законодавства, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

За підсумками розгляду заяви та документів, наданих ПРАВЕКС БАНКом на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення від 18.01.2018 № 20 про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ № 286535 від 08.10.2013, виданої на підставі рішення Комісії від 08.10.2013 № 2297 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ПРАВЕКС-БАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360920; місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), на підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 816.

За додатковою інформацією звертайтеся:

01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2

Відділ зберігання цінних паперів департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Тел./факс: (044) 521-02-67, e-mail: dib_gukib@pravex.ua

Завантажити Тарифи на депозитарні операції.pdf

Положення про депозитарну діяльність.pdf

Торгівля цінними паперами

Ми пропонуємо клієнтам Банку наступні послуги з брокерського обслуговування на фондовому ринку України (Ліцензія провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі  цінними паперами, а саме брокерської діяльності, Рішення НКЦБФР від 27.08.2018 р. № 583):

1. Комплексне обслуговування клієнтів на підставі договору на брокерське обслуговування.

В межах укладеного договору, на підставі доручення клієнта, Банк надає послуги:

 • з купівлі, продажу, міни цінних паперів на біржовому та позабіржовому ринку,
 • в тому числі з купівлі, продажу, міни облігацій внутрішньої державної позики;
 • з консультування питань обігу цінних паперів на фондовому ринку України;
 • з консультування про стан фондового ринку України.

2. Виконання разових заявок клієнтів на  купівлю або продаж цінних паперів на підставі укладених договір доручення або договорів комісії.

Клієнтами Банку можуть бути фізичні та юридичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України.

Ми надаємо кваліфіковану консультацію з питань здійснення операцій з цінними паперами.

Відділ торгівлі цінними паперами, Департамент казначейства та фондових ринків, Головне фінансове управління АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Інформаційний центр

тел. 044 201-1661,

тел. 0 800 500 450 - дзвінки зі стаціонарних телефонів по Україні безкоштовні.

Завантажити

Тарифи на брокерські послуги.pdf

Tariffs_brokerage_services.pdf