Оцінка кредитоспроможності та аналіз  фінансового стану банка-контрагента

Перелік документів, необхідних АТ «ПРАВЕКС БАНК» для оцінки кредитоспроможності та аналізу  фінансового стану банка-контрагента, відкриття ліміту. 

Інформація, запитувана в обов'язковому порядку:

1. Річний звіт зовнішніх аудиторів та фінансова звітність за МСФЗ, підготовлена незалежними аудиторами за останній  та попередній рік;

2. щомісячний бухгалтерський баланс на останню звітну дату місяця (у вигляді файлу # 01);

3. баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний місяць (у вигляді файлу # 02 і в текстовому файлі);

4. Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції (форма № 611);

5. Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (форма № 381);

6. Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку (форма № 610).

 

Дані вказані в пунктах 2-6 необхідно надати за останні 12 місяців (помісячно). Наприклад: 01/12/2012, 01/01/2013, 01/02/2013 …. 01/12/2013.

Даний список документації розглядається як мінімально обов'язковий.

Бажано також отримання наступної інформації:

1. Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків) (Форма N 310 (місячна));

2. Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів) (Форма N 360 (місячна));

3. Звіт про стан портфеля цінних паперів (за класифікаціями контрагентів і рахунків) (Форма N 391 (місячна));

4. Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків (Форма N 410 (два рази на рік));

5. Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків (Форма N 618 (декадна));

6. Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (Форма 613);

7. Звіт про структуру активів та пасивів за строками (Форма 631).

 

Контактна інформація:

E-mail: risk@pravex.kiev.ua (рекомендується)

Пошта НБУ: BALANS@UI08