Обслуговування іноземних кредитів

АТ «ПРАВЕКС БАНК» проводить обслуговування операцій за кредитами (позиками, позичками і т.д.) в іноземній валюті, залучених клієнтами-резидентами від нерезидентів (іноземні кредити). Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 № 270.

Загальна інформація

На сьогоднішній день чинним законодавством передбачена можливість залучення резидентами України (як юридичними особами, так і фізичними - громадянами України) коштів в іноземній валюті від нерезидентів за договорами кредитів і позик (також допускаються безвідсоткові договори). Іноземна валюта, що надійшла за такими договорами, не підлягає обов'язковому продажу. 

Фізичні особи мають можливість використовувати залучені кошти:

  • Для здійснення розрахунків з нерезидентами за власними зобов'язаннями (оплата товарів, робіт, послуг);
  • Для продажу іноземної валюти за гривню на міжбанківському валютному ринку України з подальшим зарахуванням коштів на власний поточний рахунок з метою використання гривні на території України в готівковій або безготівковій формі.

Порядок залучення коштів за такими договорами передбачає їх обов'язкову реєстрацію в НБУ та проведення операцій (отримання грошових коштів, повернення їх, перерахування відсотків, оплата комісій і т.д., звітність) тільки через банк, який погодився взяти на обслуговування подібний договір. При бажанні, клієнт зможе перевести вже зареєстрований договір на обслуговування в інший банк (незалежно від того, отримані кошти або ще немає).

Для прийняття банком рішення про згоду обслуговувати операції за договором, необхідно надати на розгляд:

  1. Лист на ім'я Голови Правління з проханням прийняти на обслуговування договір.
  2. Договір з усіма доповненнями і додатками.
  3. Повідомлення про договір.

Консультації щодо прийняття на обслуговування та реєстрації договорів можна отримати за тел. 0 (44) 201-17-45.