Кредит під заставу депозиту

Умови кредитування на будь-які потреби під заставу депозиту від ПРАВЕКС БАНК:

 • Мінімальна сума кредиту - 50 тис. грн
 • Максимальна сума кредиту - до 1,5 млн грн
 • Мінімальний строк кредиту - 36 міс.
 • Максимальний строк кредиту - 5 років
 • Разова комісія - 1,99%
 • Застава – депозит у гривні/доларах США/євро (у розмірі, що на 10% більший за суму кредиту)
 • Процентна ставка за кредитом – залежить від ставки по депозиту 
 • Виплата: зняття грошових коштів/ переказ грошових коштів на рахунок
 • Максимальне значення реальної річної процентної ставки 18,5% річних 

Фактичне значення реальної річної процентної ставки за кредитом буде залежати від індивідуальних умов кредитування (ставки депозиту, строку, валюти депозиту).

Валюта депозиту
UAH
USD/EUR
Процентна ставка
Ставка по депозиту + 5% фіксована

Ставка по депозиту в гривні + 6% фіксована

Пропозиція для B&клієнтів

Ставка по депозиту + 4% фіксована

Ставка по депозиту в гривні + 5% фіксована

Разова комісія за надання кредиту


1,99%


1,99%


Графік погашення


Стандарт/ануїтет*


Стандарт/ануїтет*

Після укладення договору: Відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою цим договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України “Про споживче кредитування” або договором)


Права позичальника:

 • Достроково виконати свої зобов'язання за цим Договором, повністю погасивши заборгованість за кредитом, включаючи проценти за час фактичного користування грошовими коштами.
 • Відмовитись від кредиту за цим Договором протягом 14 календарних днів з дати укладення цього Договору, шляхом подання особисто (або направлення поштою на адресу Банку нотаріально посвідченої) письмової заяви про відмову від кредиту. При цьому Позичальник протягом 7 (семи) календарних днів з дати подання письмового повідомлення зобов’язаний повернути Банку всі грошові кошти отримані за цим Договором та сплатити проценти за час фактичного користування грошовими коштами за процентною ставкою, встановленою даним Договором. Право Позичальника на відмову від кредиту, передбачене даним пунктом Договору, виникає у Позичальника лише у разі якщо Позичальником не було витрачено кредитних коштів на придбання товарів, робіт та послуг до закінчення встановленого 14 денного строку.

Клієнт має можливість оформити договір страхування в бажаній страховій компанії з наданого банком переліку: 

 • АТ «СК «АРКС» вул. Іллінська, 8, Київ, Україна, 0 800 30 27 23.
 • ПАТ «СК «ПЗУ Україна» Київ, вул. Дегтярівська, 62, +38 (044) 238 62 38.
 • ПАТ «СК «Арсенал Страхування» Київ, вул.Борщагівська, 154, 38 (044) 502 67 37.

Попередження:

 •  Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг);
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
 • Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації.

Калькулятор розрахунку загальної вартості кредиту