Правекс Стандарт

Депозит "Правекс Стандарт"

icon

Оптимальне рішення

icon

Дострокове повернення вкладу

icon

Виплата процентів по закінченні строку

icon

Мінімальна сума вкладу 250 грн; 300 доларів; 300 євро


Ви вмієте враховувати всі фактори впливу на власний капітал та бажаєте застрахуватися від пошуку коштів на несподівані витрати? ПРАВЕКС БАНК пропонує Вам депозит «Правекс Стандарт»- високі відсоткові ставки та можливість дострокового повернення вкладу. Цей вид вкладу найбільш привабливий для вкладників, які точно знають, на який строк вони хочуть розмістити свої заощадження, що дозволяє їм одержати максимальний прибуток від розміщення свого капіталу.

Умови: 

Процентна ставка за вкладом (депозиту):

ПРАВЕКС СТАНДАРТ
В національній валюті
В доларах США
В Євро

Строк вкладу, днів≥ 30 та < 60
3%
-
-
≥ 60 та < 90
4%
0,01%
0,01%
≥ 90 та < 180
5%
0,01%
0,01%
≥ 180 та < 365
3%
0,01%
0,01%
≥ 366 та < 543
3,5%
0,01%
0,01%
≥ 543 та < 730
3%
0,01%
0,01%
≥ 730
3%
0,01%
0,01%Попередження!

  1. Можливі наслідки для клієнта в разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) - Якщо після закінчення строку розміщення вкладу (депозиту), банк не має можливості перерахувати суму вкладу (депозиту) та нараховані на вклад (депозит) проценти на поточний/картковий рахунок клієнта, відкритий у банку згідно з умовами Анкети-заяви (наприклад, з причин відсутності, закриття поточного/карткового рахунку та ін.), в такому разі сума вкладу (депозиту) разом з нарахованими процентами переноситься банком на рахунок з обліку вкладів на вимогу, при цьому на вчинення банком таких дій додаткова згода клієнта /або укладення додаткових угод/договорів не вимагається.
  2. У разі дострокового повернення банківського вкладу (депозиту) - повернення вкладу (депозиту), до настання дати повернення, зазначеної в Анкеті-заяві, вважається достроковим поверненням і здійснюється на підставі заяви про дострокове повернення вкладу (депозиту), що подається на те відділення банку, на якому оформлена Анкета-заява. Якщо дата дострокового повернення вкладу (депозиту) припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то виконання банком своїх зобов’язань, щодо повернення вкладу (депозиту) та виплати нарахованих за вкладом (депозитом) процентів здійснюється на наступний за ним перший робочий день (з урахуванням тривалості операційного дня) банку, з нарахуванням процентів до дати, що передує даті дострокового повернення вкладу (депозиту). - У разі дострокового повернення вкладу (депозиту) (усі типи вкладу (депозиту), умовами яких передбачене право Клієнта на дострокову вимогу вкладу (депозиту)) проценти нараховуються до дня, що передує дню повернення по ставці при достроковому поверненні вкладу (депозиту) для даного депозитного продукту, що діяла на дату укладання або пролонгації Анкети-заяви.
  3. Автоматичне продовження строку дії договору банківського вкладу (депозиту). Строк зберігання вкладу (депозту) автоматично продовжується (у разі якщо по продукту наперед встановлена опція автоматичної пролонгації вкладу (депозту)) на такий самий строк, на який був розміщений вклад (депозит), на тих самих умовах, на яких було розміщено вклад (депозит), за винятком процентної ставки, яка при автоматичній пролонгації вкладу (депозту) змінюється на процентну ставку, що діє в Банку на день пролонгації (останній день строку зберігання вкладу (депозту) з урахуванням автоматичної пролонгації) по такому типу вкладу (депозту). При цьому підписання додаткового правочину до Анкети-заяви не вимагається. Раніше нараховані проценти перерахунку не підлягають. Кількість автоматичних пролонгацій Договору необмежена, за винятком випадків, передбачених Правилами (договірними умовами) надання послуг на умовах комплексного обслуговування для клієнтів – фізичних осіб АТ «ПРАВЕКС БАНК». У разі наявності відмови від автоматичної пролонгації вкладу (депозту), (окрім вкладу (депозту) Правекс Нон-Стоп), отриманої від Клієнта в порядку, передбаченому Договором, або прийняття уповноваженим органом Банку рішення про призупинення/відмову від продажу/пролонгації будь-якого типу вкладу (депозту) в порядку, визначеному Договором, при настанні Дати повернення Банк повертає Клієнту вклад (депозт) у безготівковій формі на Поточний/Картковий рахунок, зазначений Клієнтом у Анкеті-заяві, за виключенням вкладу (депозту) Нон-Стоп. Вклад (депозт) Нон-Стоп переоформлюється 1-го числа на один календарний місяць, у разі відсутності відмови від пролонгації, отриманої від Клієнта. Якщо Дата повернення вкладу (депозту) припадає на вихідний, неробочий або святковий день, повернення вкладу (депозту) здійснюється в перший робочий день, наступний за вихідним, неробочим або святковим днем, при цьому проценти за зберігання вкладу (депозту) понад Строк зберігання не нараховуються.
  4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг);
  5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
  6. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації. 

Калькулятор

Депозитний
Сума:
0
1000000
Термін:
30
730
Розрахунковий лист
Нараховані відсотки:
0
Всього отримаєте:
0