Лояльний

Депозит "Лояльний"


ПРАВЕКС БАНК пропонує Вам депозит «Лояльний» з щомісячно зростаючою відсотковою ставкою. Примножуйте власні кошти з депозитами від надійного банку з майже 500-річною історією!

1 міс. - 3,5%

2 міс. - 4%

3 міс. - 4,5% 

4 міс. - 5%

5 міс. - 5,5%

6 міс. - 6,5%.

При достроковому розірванні договору, проценти нараховуються по стандартній ставці, що діяла на момент оформлення договору, за увесь строк розміщення коштів на депозитному рахунку


Попередження!

  1. Можливі наслідки для клієнта в разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту) - Якщо після закінчення строку розміщення вкладу (депозиту), банк не має можливості перерахувати суму вкладу (депозиту) та нараховані на вклад (депозит) проценти на поточний/картковий рахунок клієнта, відкритий у банку згідно з умовами Анкети-заяви (наприклад, з причин відсутності, закриття поточного/карткового рахунку та ін.), в такому разі сума вкладу (депозиту) разом з нарахованими процентами переноситься банком на рахунок з обліку вкладів на вимогу, при цьому на вчинення банком таких дій додаткова згода клієнта /або укладення додаткових угод/договорів не вимагається.
  2. У разі дострокового повернення банківського вкладу (депозиту) - повернення вкладу (депозиту), до настання дати повернення, зазначеної в Анкеті-заяві, вважається достроковим поверненням і здійснюється на підставі заяви про дострокове повернення вкладу (депозиту), що подається на те відділення банку, на якому оформлена Анкета-заява. Якщо дата дострокового повернення вкладу (депозиту) припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то виконання банком своїх зобов’язань, щодо повернення вкладу (депозиту) та виплати нарахованих за вкладом (депозитом) процентів здійснюється на наступний за ним перший робочий день (з урахуванням тривалості операційного дня) банку, з нарахуванням процентів до дати, що передує даті дострокового повернення вкладу (депозиту). - У разі дострокового повернення вкладу (депозиту) (усі типи вкладу (депозиту), умовами яких передбачене право Клієнта на дострокову вимогу вкладу (депозиту)) проценти нараховуються до дня, що передує дню повернення по ставці при достроковому поверненні вкладу (депозиту) для даного депозитного продукту, що діяла на дату укладання або пролонгації Анкети-заяви.
  3. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг);
  4. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;
  5. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації. 

Калькулятор

Депозитний
Сума:
0
1000000
Термін:
30
730
Розрахунковий лист
Нараховані відсотки:
0
Всього отримаєте:
0